Пошук

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного реєстратора

Дата: 11.11.2019 14:43
Кількість переглядів: 1136

 

 

ЧУЛАКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА    РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО   РАЙОНУ  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                        Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

11.11.2019 року                                                                                                  № 111

 

Про проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади

державного реєстратора

 

         Відповідно до Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови  Кабінету  Міністрів  України    від 15.02.2002 №169 «Про затвердження Порядку проведення  конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (зі змінами), наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців» зі змінами, враховуючи розпорядження сільського голови від 02.01.2018 № 2/02-05 «Про Порядок  проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Чулаківської сільської ради», від 02.01.2018 № 3/02-05 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Чулаківської сільської ради», керуючись  пунктом 20 статті 42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Провести конкурс на заміщення вакантної посади державного реєстратора Чулаківської сільської ради.
 2. Затвердити такі вимоги до кандидатів на посаду державного реєстратора Чулаківської сільської ради:
 1. наявність громадянства України;
 2. наявність вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 3. наявність стажу роботи  у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше одного року;
 4. успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів України (для осіб, які до призначення

2

на посаду виконували функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з іншим суб’єктом державної реєстрації);

 1. наявність Сертифікатів про підтвердження професійної компетентності у відповідних сферах державної реєстрації;
 2. вільне володіння державною мовою;
 3. володіння персональним комп’ютером в режимі користувача.

 

       3. Оголошення про проведення конкурсу здійснити через публікацію в засобах масової інформації або на офіційній сторінці сільської ради.

 

        4. Затвердити такі умови конкурсу:

- документи від кандидатів приймаються протягом 30 календарних днів з дати публікації оголошення,

- за додатковою інформацією звертатися за адресою: с. Чулаківка, вул. Жовтнева, б/н  чи по тел. 4-35-42.

 

       5. Затвердити перелік питань для проведення іспиту на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та законодавства з урахуванням функціональних повноважень посадової особи (додається).

 

       6. Контроль  за виконанням розпорядження  залишаю за собою.

 

 

 

Сільський голова                                                                           С.В.Корольова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               3                            ЗАТВЕРДЖЕНО

             розпорядження

                  сільського голови 

                  від 11.11.2019  № 111 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України,

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»

 та законодавства з урахуванням функціональних

повноважень посадової особи

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1,2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин     України (стат­тя 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю, на освіту (статі 43, 53).

10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

12. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

14. Державний бюджет України (стаття 96).

15. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Поняття місцевого самоврядування, право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (ст. 2, 3).
 2. Основні принципи місцевого самоврядування, система місцевого самоврядування (ст. 4,5).        
 3. Територіальні громади, загальні збори громадян (ст.6,8).
 4. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (ст.10).
 5. Організаційно - правова, матеріальна  і фінансова основи місцевого

     самоврядування (стаття 16).

 1. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами  та організаціями (статі 17, 18).
 2. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).
 3. Питання, які вирішуються сільськими радами виключно на їх  пленарних засіданнях (стаття 26).
 4. Повноваження виконавчих органів  сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку, а також 4

у галузі  бюджету,  фінансів і цін  (ст.27, 28).

 1. Повноваження  виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово - комунального господарства,  побутового  торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (статті 29, 30).
 2. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, соціального захисту населення (статі 32, 34).
 3.  Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та відзначення державними нагородами України (ст.38-39).
 4. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).
 5. Право комунальної власності (стаття 60).
 6. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами (стаття 75).

 

ІІІ. Питання по перевірці знань Закону України

«Про  службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової     особи місцевого самоврядування за Законом України «Про службу в органах

місцевого самоврядування» (статті 1, 2, 3).

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

    4. Правове регулювання статусу  посадових осіб місцевого самоврядування         (стаття 7).

    5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

    6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

    7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

    8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

    9. Обмеження, пов’язані з  прийняттям на службу в органи місцевого          самоврядування та  проходженням служби (стаття 12).

   10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в  органах місцевого          самоврядування (статті 14, 15).

    11. Кадровий резерв служби в  органах місцевого самоврядування (ст. 16).

    12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

    13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого           самоврядування (стаття 18).

    14. Підстави  припинення  служби в органах місцевого самоврядування           (стаття 20).

    15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 

ІV. Питання на перевірку знання

Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, неправомірна вигода, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

5

 

 1. Антикорупційна політика  (стаття 18).
 2. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (стаття 21).   
 3. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
       6. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
       7. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

8. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

9. Здійснення повноважень під зовнішнім контролем (стаття 33).

 1. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

11.Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45). 

12. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

13. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

14. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

 1.  Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).
   

V. Перелік  питань на перевірку знання законодавства

з урахуванням функціональних повноважень посадової особи:

        Питання для перевірки знання Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

1. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації (стаття 4).
2. Повноваження суб’єктів державної реєстрації прав (стаття 9).
3. Державний реєстр прав. Структура Державного реєстру прав (стаття 12,13).
4. Реєстраційна справа (стаття 17).
5. Проведення державної реєстрації прав. Строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру прав (стаття 18, 19).
6. Відмова в державній реєстрації прав (стаття 24).
7. Підстави для державної реєстрації прав (стаття 27). 
8. Особливості державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року та розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку (стаття 31).

       Питання для перевірки знання Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

1. Державний реєстратор (стаття 6).
2. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів (стаття 13).

6


3. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи (стаття 17).
4. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи – підприємця (стаття 18).
5. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій (стаття 25).
6. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації (стаття 26).
7. Зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації (стаття 27).

 

Сільський голова                                                                     С.В.Корольова


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь