Чулаківська громада

Херсонська область, Скадовський район

Про затвердження Правил благоустрою Чулаківської сільської ради на 2020-2021 роки

Дата: 10.02.2020 15:16
Кількість переглядів: 276

ЧУЛАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

Про затвердження Правил

благоустрою Чулаківської  

сільської ради на 2020-2021 роки

 

          З метою приведення Правил благоустрою Чулаківської сільської ради у відповідність до чинного законодавства, відповідно до   Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",   Закону України "Про благоустрій населених пунктів", керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

           1. Затвердити Правила благоустрою Чулаківської сільської ради (додаток 1).

2. Оприлюднити Правила благоустрою Чулаківської сільської ради у встановленому порядку.

3. Це рішення набуває чинності з моменту його опублікування на офіційному веб – сайті Чулаківської сільської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку, управління власністю, культури та спорту.

 

 

Сільський голова                                                                 С.В. Корольова

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 (Правила благоустрою  Чулаківської сільської ради на                    2020-2021 роки)

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

(Правила благоустрою   Чулаківської сільської ради 2020-2021 роки)

 

Назва регуляторного акта – проект рішення  Чулаківської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою   Чулаківської сільської ради на                             2020-2021 роки».

Регуляторний орган – Чулаківська сільська рада.

Розробник документа – виконавчий комітет Чулаківської сільської ради.

 

І. Визначення проблеми

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати, шляхом прийняття цього регуляторного акта.

   Правила благоустрою  Чулаківської сільської ради (далі - Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою території населених пунктів. Правила розробленні відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування України», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про органи самоорганізації населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», «Про дорожній рух», Кодексів України, інших нормативно-правових актів та нормативних документів та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території населених пунктів  Чулаківської сільської ради всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

Благоустрій території населених пунктів  Чулаківської сільської ради передбачає:

- Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території  населених пунктів у належному стані, її санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів.

- Організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення.

- Створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

2. Обґрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів.

   На даний час на території  Чулаківської  сільської ради не має регуляторного акта, який би регулював питання благоустрою території  населених пунктів  Чулаківської сільської ради. Тому є необхідність прийняття нового регуляторного акта.

ІІ. Цілі державного регулювання.

   Цілями державного регулювання є: покращення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду населених пунктів; ефективне використання ресурсів території громади; збереження охоронних зон інженерних мереж населених пунктів  Чулаківської  сільської ради .

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

   Проведення аналізу вигід та витрат у його повному обсязі є складною процедурою, оскільки передбачає систематичний збір та аналіз інформації, розрахунок вигід та витрат для значного проміжку часу, застосування різних математичних, економічних та соціальних моделей.

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регулятор-ного акта є:

Сфера впливу регуляторного акта

Очікувані

вигоди

витрати

Чулаківська територіальна громада

Забезпечення чистоти і порядку на об’єктах благоустрою населених пунктів, створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини

Витрати на участь у здійсненні заходів із благоустрою населених пунктів Чулаківської сільської ради

Суб'єкти господарювання

Забезпечення чистоти і порядку на об’єктах благоустрою населених пунктів

Витрати на участь у здійсненні заходів із благоустрою населених пунктів

Органи місцевого самоврядування

Визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою території населених пунктів, залучення громадян, суб’єктів господарювання до утримання об’єктів благоустрою

Витрати на утримання  та ремонт об’єктів та елементів благоустрою населених пунктів Чулаківської сільської ради.

 

 Метою цього регуляторного акта є встановлення порядку благоустрою та утримання території об'єктів благоустрою на території населених пунктів Чулаківської сільської ради.

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

  Перевага обраного виду регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень  Чулаківської сільської ради для виконання на території населених пунктів, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Альтернативи

Переваги

Недоліки

Залишення усього без змін

Відсутні

Буде призводити до збільшення випадків порушення норм чинного законодавства у сфері благоустрою, використання не за цільовим призначенням об’єктів благоустрою тощо.

Обраний спосіб регулювання

Стимулюватиме та зобов’язуватиме суб’єктів господарювання дотримуватися вимог законодавства України в сфері благоустрою, сприятиме охороні та раціональному використанню об’єктів благоустрою, своєчасному оформленню (переоформленню) дозвільних документів.

Відсутні

Користуватися чинними нормативно-правовими актами

Відсутні

При цьому можуть бути не враховані місцеві особливості та виникнути невідповідності норм чинних нормативно-правових актів.

Діючі норми та правила певним чином застаріли і не дають змоги використовувати свої права в галузі благоустрою суб’єктам господарювання, сільській громаді та окремим мешканцям  населених пунктів Чулаківської сільської ради.

Постійне приведення території населених пунктів Чулаківської сільської ради у належний стан за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

Відсутні

Даний спосіб не забезпечує відповідальне ставлення мешканців населених пунктів та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою.

Місцевий бюджет не може забезпечити постійне відновлення елементів благоустрою   населених пунктів Чулаківської сільської ради власними силами та за власний рахунок.

 

   Перевага обраного виду регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Чулаківської сільської ради для виконання на території населених пунктів, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вибраний спосіб, а саме прийняття даного регуляторного акта  Чулаківською сільською радою відповідає чинному законодавству та прямо регулює проблему.

 

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначення проблеми

 

       Досягнення мети, зазначеної у п. 2 цього Аналізу, є можливим завдяки прийняттю рішення Чулаківської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів  Чулаківської сільської ради на 2020-2021 роки» і забезпечується при виконанні та дотриманні суб’єктами господарювання, посадовими особами місцевого самоврядування вимог , положень, запропонованого проекту регуляторного акта.

При прийнятті запропонованого регуляторного акта будуть діяти наступні механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначених проблем:

- залучення громадян та суб’єктів господарювання до благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою;

- чітке визначення прав та обов’язків учасників правовідносин у галузі благоустрою, обмеження щодо використання об’єктів та елементів благоустрою;

- контроль за дотриманням Правил благоустрою;

-  відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою;

- закріплення за суб`єктами господарювання на договірних засадах території для утримання її в належному санітарному стані.

На дію даного регуляторного акта можуть вплинути зміни у чинному законодавстві у галузях землевпорядкування, будівництва та містобудування щодо визначення благоустрою, встановлення вимог до суб’єктів господарювання.

До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог рішення  Чулаківської  сільської  ради можна віднести:

- не здійснення (недотримання) обов’язків та правил благоустрою власником (балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою у санітарно-технічному стані;

- відсутність коштів для фінансування робіт з утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов’язаних з охороною об’єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності: здійснення постійного контролю за додержанням правил благоустрою та притягненням до відповідальності осіб, винних у порушені правил благоустрою.

 

VІ. Оцінка виконання регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юриддичні особи. Які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

   За результатами прийняття зазначеного рішення  Чулаківською  сільською радою має бути досягнуто цілей, передбачених у п. 2 цього Аналізу, а саме: поліпшення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду населених пунктів; ефективне використання ресурсів територіальної громади; збереження охоронних зон інженерних мереж населених пунктів громади.

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

 

   Рішення  Чулаківської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою  Чулаківської сільської ради на 2020-2021 роки»  є регуляторним нормативно - правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території населених пунктів, та строк дії якого визначено з можливістю внесення до нього змін.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 

   Для даного регуляторного акта було визначено декілька вимірювальних показників результативності регуляторного акта, які безпосередньо пов’язані із цілями регуляторного акта та мають числовий вимір та прогнозні значення. Тобто цей розділ містить перелік вимірювальних показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акта. Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичних відстежень) можна буде зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання.

Визначення декількох обчислюваних показників результативності регуляторного акта буде безпосередньо пов’язано із цілями регуляторного акта та матиме числовий вимір і прогнозні значення, а саме:

- кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП;

- розміри витрачених коштів на утримання об’єктів благоустрою  підприємствами.

 

Сільський голова                                                                      С.В. Корольова

 

 

Правила благоустрою Чулаківської сільської ради

1.     Загальні  положення

 

1.1. Правила благоустрою Чулаківської сільської ради (далі - Правила) є регуляторним актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання території Чулаківської сільської ради, об’єктів благоустрою сільської ради, регулювання правовідносин у сфері благоустрою, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території сільської ради. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на всій території Чулаківської сільської ради об’єднаннями громадян,підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.2.  Об’єкти благоустрою території Чулаківської сільської ради використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

        1.3.Повноваження Чулаківської сільської ради у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами України.

1.4. Чулаківська сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.5.  Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.6.  Правила благоустрою території Чулаківської  сільської ради розроблені на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи» Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів України.

         1.7. Правила містять загальнообов’язкові на території Чулаківської сільської ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

 

2.     Визначення термінів

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

-      благоустрій території Чулаківської сільської ради - це комплекс

робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення

території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та

екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення,

та інше, що здійснюються на території Чулаківської сільської ради з

метою її раціонального використання, належного утримання та охорони,

створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для

життєдіяльності людини довкілля;

- суб’єкти благоустрою  - орган місцевого самоврядування , підприємства ,

установи , організації , фізичні особи – підприємці органи самоорганізації

населення , громадяни ;

- об’єкти  благоустрою територія Чулаківської  сільської ради :

- території загального користування , рекреаційні зони , майданчики

(дитячі , спортивні ), пляжі площі ,вулиці провулки , проїзди , кладовища

та інші території загального користування ;

 

- прибудинкова територія  – територія навколо будинку , визначена актом на право

власності чи користування земельною  ділянкою і призначена для обслуговування

будинку;

- території підприємств, установ, організацій, підприємницьких структур та

закріплені за ними договором території;

- інші території , які належать до об’єктів благоустрою території

Чулаківської  сільської ради ;

- елементи  благоустрою - зелені насадження вздовж вулиць і доріг ,

засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами ,

обладнання дитячих , спортивних та інших майданчиків , малі архітектурні

фурми , інші елементи благоустрою;

- балансоутримувач об’єкта благоустрою визначена власником об’єкта

благоустрою , фізична чи юридична особа , яке забезпечує належне

утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою ;

- територія прибирання територія , на якій проводиться комплекс

заходів щодо збору , вивезення відходів та складається з території

суб’єкта благоустрою та закріпленої  (прилеглої) території ;

- територія суб’єкта благоустрою це територія в межах виділеної

земельної ділянки , яка знаходиться у власності користувачів або

надана в користування фізичними чи юридичними особами;

- прилегла  територія це територія тротуару чи земельної зони

вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці в разі відсутності проїжджої

частини на відстані 15 метрів , а також кювети перед земельною

ділянкою та позаду;

- тимчасові об’єкти для обслуговування населення кіоски , павільйони ,

відкриті літні кафе , стоянки автотранспорту та інші споруди;

-  малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою :

інформаційно – вказівні знаки ,рекламне обладнання , урни , паркани ,паркові лави;

- ремонт будинків та споруд:

а) поточний – комплекс  ремонтно – будівельних робіт та організаційно –

технічних заходів ,спрямованих на проведення у справний стан зношених

конструкцій будівлі ,системи інженерного обладнання ,відновлення

експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаних зі зміною  її техніко

- економічних показників

б) капітальний – комплекс ремонтно - будівельних робіт , пов’язаних

з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною

або відновлення несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного

обладнання без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко –

економічних показників ;

- відходи  –будь -  які речовини , матеріали і предмети , що утворюються

у процесі людської  діяльності і не мають подальшого використання

за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися

шляхом утилізації чи видалення ;

- відходи побутові , сміття – усі рештки  сфери споживання , які

утворюються в житлових приміщеннях , організаціях ,установах ,

а також сміття з вулиць ;

- поводження з відходами –дії , спрямовані на запобігання утворенню

відходів , їх збирання , перевезення , зберігання , оброблення , утилізацію,

видалення , знешкодження і захоронення , включаючи контроль за

цими операціями та нагляд за місцями видалення;

- збирання відходів –діяльність , пов’язана з їх вилученням ;

- перевезення відходів – транспортування відходів від місць їх

утворення або зберігання до місць чи об’єктів оброблення , утилізації чи видалення;

- зелені насадження – дерева ,кущі ,клумби, газони, плодово-ягідні

та декоративні насадження ,парки , набережні , упорядковані озеленені

території ,зелені зони та інші об’єкти озеленення ;

- зелені насадження загального  користування – ліси , набережні, та ін.

- зелені насадження обмеженого користування – насадження на

територіях громадських і житлових будівель ;

- зелені насадження спеціального призначення – насадження вздовж

вулиць , у санітарно –захисних і охоронних зонах  на територіях

кладовищ ліній електропередач пришляхові насадження в межах сіл та

за їх межами , захисні водоохоронні та інші насадження.

- кладовище –відведене в установленому  законом порядку земельна

ділянка з облаштованими могилами та іншими будівлями та спорудами ,

призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

 

 1.  Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою

 

3.1. Громадяни у сфері благоустрою території  Чулаківської  сільської ради мають право:

3.1.1.  користуватись об’єктами благоустрою;

3.1.2.  брати участь в обговорені правил та проектів благоустрою території Чулаківської сільської ради;

3.1.3.  вносити на розгляд Чулаківської сільської ради пропозиції з питань благоустрою;

3.1.4.  отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

3.1.5.  брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

3.1.6.  вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території сільської ради в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян;

3.1.7.  звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди заподіяної майну чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувача об’єктів благоустрою.

3.2.  Громадяни у сфері благоустрою зобов’язані:

3.2.1. утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території;

3.2.2. дотримуватись правил благоустрою території Чулаківської  сільської ради;

3.2.3. не порушувати права та законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою;

3.2.4. відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням

законодавства з питань благоустрою сільської ради;

3.2.5. приймати активну участь в організованому вивезенні відходів;

3.2.6. дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами на території Чулаківської сільської ради;

3.2.7. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», іншими законами, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

 

 

 1. Права та обов’язки підприємств, установ,  підприємців у сфері благоустрою

 

4.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою мають такі права:

4.1.1. брати участь у розроблені планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;

4.1.2. брати участь в обговорені проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів благоустрою сільської ради;

4.1.3. вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території Чулаківської   сільської ради або призводять до її нецільового використання;

4.1.4. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою  в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

4.1.5. вносити на розгляд Чулаківської сільської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою території  Чулаківської сільської ради.

4.2.    Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою зобов’язані:

4.2.1. утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору об’єкти благоустрою (їх частини);

4.2.2. постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження Чулаківською сільською радою.

4.2.3. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

4.2.4. проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання об’єктів благоустрою від сміття та чагарників;

4.2.5. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

4.2.6. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства;

4.2.7. вивозити або укладати угоди  з підприємством, яке здійснює вивезення сміття (в тому числі ТПВ, негабаритних, будівельних, харчових та інших);

4.2.8.  забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та ТПВ на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;

4.2.9. проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм;

4.2.10.  розташовувати постійні або тимчасові об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг, розваг та інших на об’єктах благоустрою виключно за погодженням з Чулаківською сільською радою;

4.2.11.  виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені законодавством України;

4.2.12. утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики;

4.2.13. утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією з якими баланосоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.  

 

5.     Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування

 

5.1.  Благоустрій та утримання в належному стані територій пляжів, ринкової площі, території біля сільського будинку культури, обеліску, автобусних зупинок та інших місць, здійснює сільська рад.

5.2.  Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаних територій включає:

5.2.1. прибирання сміття, відходів, листя;

5.2.2. озеленення;

5.2.3. збереження зелених насаджень;

5.2.4. догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

5.2.5. відновлення територій у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

5.2.6. встановлення та утримання у належному стані садових лав, таблиць планів територій, меморіальних дощок, пам’ятників, дощок для оголошень та інших елементів благоустрою;

5.2.7. забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.

5.3. Благоустрій вказаних територій здійснюється відповідно до затверджених планів.

5.4. Пошкодження зелених насаджень, збір квітів на територіях рекреаційних зон, садів, зон відпочинку, зон  зелених насаджень, скверів, територіях пам’ятників культури, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

5.5. Утримання кладовищ та правила поховання

5.5.1. утримання в належному стані територій кладовищ передбачає використання їх за призначенням санітарне очищення , озеленення , охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття .

5.5.2. існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Рибальчеської сільської ради, згідного чинного законодавства;

5.5.3. поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

5.5.4. утримання кладовищ , а також могил померлих одиноких громадян померлих осіб без певного місця проживання ,поховання померлих від яких відмовились рідні, поховання невпізнаних трупів, здійснюються за рахунок сільської ради.

5.5.5. утримання місць родинного поховання, утримання могил рідних та близьких в естетичному й санітарному стані здійснюються за власний кошт рідних та близьких.

5.5.6. порядок функціонування місць поховання визначається  Чулаківською сільською радою;

5.5.7. поховання може здійснюватися на  кладовищі лиш після того, як буде здійснена реєстрація в книзі поховання сільської ради.

5.5.8. виконання будь  яких будівельних робіт в місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, а також прилеглих до місць охоронних зонах забороняється.

5.6. Благоустрій провулків, вулиць, присадибні ділянки, що тривалий час залишаються бездоглядними, проводиться органом місцевого самоврядування, з подальшим відшкодуванням власниками чи користувачами даних земельних ділянок.

 

 

 1. Порядок здійснення благоустрою та утримання присадибних ділянок та прилеглої до них території

 

6.1. Власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний утримувати земельну ділянку, яка перебуває в його власності або користуванні, а також прилеглу до його земельної ділянки територію.

6.2. До прилеглої території відноситься територія  земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду.

6.3. Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає:

6.3.1. прибирання власниками садиб сміття, відходів, листя, бур’янів (в т.ч. карантинних);

6.3.2. озеленення;

6.3.3. збереження існуючих  зелених насаджень;

6.3.4. догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень), за умови збереження проїжджої частини  до 8 м;

6.3.5. видалення та вивезення сухостійних дерев, чагарників та поламаного гілля;

6.3.6. відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках.

6.4. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється:

6.4.1. створювати звалища та скидати побутове сміття, фекалії у невстановлених місцях   особливо на територіях прилеглих до житлової забудови та на березі лиману;

6.4.2. спалювати пожнивні рештки, гілля, траву, побутове сміття як в межах населених пунктів, так і за їх межами.

6.5. Забороняється розміщення та/або залишення для тривалого зберігання  будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків з матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прилеглій  території.

6.6. Власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний дотримуватися  належної відстані між будівлями та насадженнями (згідно додатку 3.1. до Держбуднорм 360-92 Містобудування):

6.6.1. відстань між  будинками повинна складати 6-18 метрів, в залежності від ступеня вогнеактивності;

6.6.2. відстань від власного чи сусіднього житлового будинку до вольєра з домашніми тваринами  не менше  7 м, до туалету - 12 м, до компостної ями - 7 м;

        6.6.3.відстань від межі сусідньої ділянки до туалету, компостної ями не менше 1 м, до вольєра з домашніми тваринами не менше 4 метрів;

        6.6.4 від межі сусідньої ділянки дозволяється висаджувати високорослі дерева  на відстані не менше 3 м , середньо рослі дерева – 2 м, кущі – 1 м.

  •    6.7. За невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

 

 1. Порядок здійснення благоустрою суб’єктами господарювання

 

7.1.  Суб’єкти господарювання забезпечують благоустрій та у тримання в належному стані земельні ділянки надані їм у власність або користування, а також прилеглі до них території.

7.2.  Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає:

7.2.1. прибирання сміття, відходів, листя;

7.2.2. озеленення;

7.2.3. збереження зелених насаджень;

7.2.4. догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

7.2.5. відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

7.2.6. біля приватних торгових точок,  кожної малої архітектурної  форми повинно бути зовнішнє штучне освітлення а також впритул до них  покриття вдосконаленого типу відповідно до вимог законодавства;

7.2.7. біля приватних торгових точок,  кожної малої архітектурної  форми встановлюється урна для сміття.

         7.3. За невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими нормативно-правовими актами.

 

 1. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою

 

8.1.   на об’єктах благоустрою забороняється:

8.1.1.  виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу виданого Чулаківською сільською радою;

8.1.2. вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

8.1.3.  самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

8.1.4.  вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг та влаштовувати звалища;

8.1.5. забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками, насінням тощо;

8.1.6. складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків на тривалий час .

8.1.7. порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

8.1.8. наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

8.1.9. самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

8.1.10. випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин;

8.1.11. здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях;

8.1.12.  самовільно займати земельні ділянки на всій території Чулаківської сільської ради (в межах населених пунктів та за межами населених пунктів) і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на використання та володіння землею;

8.1.13.  використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

8.1.14.  самовільно встановлювати точки торгівлі у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому законом порядку;

8.1.15.  здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;

8.1.16. засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;

8.1.17. вчиняти дії, що тягнуть за собою порушення умов благоустрою, пошкодження вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, а також  інші дії заборонені цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

 1. Правила  утримання тварин

9.1.   Громадяни та суб’єкти господарювання – власники тварин зобов’язані:

   9.1.1.   реєструвати тварин в Чулаківській  сільській раді;

   9.1.2.   тримати корів, коней, овець, кіз на випасах тільки під наглядом (пастух) або на прив'язі;

9.1.3.    не допускати утримання собак у місцях загального користування;

9.1.4.   вигулювати собак виключно на повідку та в наморднику;

9.1.5.   не допускати забруднення тваринами місць загального користування, у разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною;

9.1.6. якщо кількість утримуваних собак більше ніж 3 дорослі тварини, то власник (фізична особа) повинна зареєструвати свій розплідник або притулок (залежно від призначення) відповідно до вимог законодавства;

9.1.7.   не дозволяється купати корів, коней, кіз, овець, собак, в місцях масового відпочинку людей.

9.2.   Забороняється жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх утримання.

9.3.  Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень  прав і законних інтересів інших фізичних осіб та не створювати загрози безпеки людей, а також інших тварин.

 1. Правила дотримання тиші в громадських місцях

10.1.  Підприємства, установи, організації та громадяни при здійснені будь–яких видів діяльності, де будуть задіяні  пристрої  та приладдя з перевищенням рівня шуму зобов’язані:

10.1.1. забезпечувати в житлових будинках та нежилих приміщеннях такого рівня шуму, щоб він не перевищував в денний час  40 ДБА , в нічний час з 22.00 до 8.00 - 30 ДБА

10.2. Забороняється :

10.2.1. гучний спів, викрики, включення на більш ніж звичайний рівень потужності радіо пристроїв, телевізорів, інших пристроїв, гучна їзда на мотоциклах та автомобілях, створення шуму при використанні інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів, створення іншого шуму на вулицях, будинках на прибудинкових територіях, у зонах  відпочинку у нічний час з 22.00 до 8.00 години.

10.3. не поширюються заборона  на випадки передбачені вимогами в таких видах діяльності:

10.3.1. здійснення в закритих приміщеннях буд–яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умови , що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

10.3.2. попередження наслідків аварій, стихійного лиха, надання невідкладної допомоги, попередження  правопорушень;

10.3.3. проведення мітингів, зборів,  демонстрацій інших заходів, про які завчасно попереджена сільська рада;

10.3.4. відзначення святкових і неробочих днів встановлених законом (Дня села, інших свят,  відповідно до рішення сільської ради.);

10.3.4. проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин та піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням  із сільською радою.

 1. Контроль у сфері благоустрою території  Чулаківської сільської ради.

11.1.  Контроль у сфері благоустрою території Чулаківської сільської ради спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів України.

11.2. Контроль за станом благоустрою території Чулаківської сільської ради, виконання цих Правил покладається на адміністративну комісію Чулаківської сільської ради.

11.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:

11.3.1.  проведення перевірок та складення протоколів в разі виявлення порушень законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території   Чулаківської сільської ради;

11.3.2.  розгляду звернень громадян та суб’єктів господарювання;

11.3.3.  участі в обговоренні проектів благоустрою території Чулаківської  сільської ради, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд виконкому Чулаківської сільської ради;

         11.3.4. подання позовів до суду про відшкодування шкоди завданої внаслідок порушення законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території Чулаківської  сільської ради.

 1. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення правил благоустрою.

12.1. Невиконання або неналежне виконання передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.

12.2. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою винні особи зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно.

12.3. У разі, коли особи або суб’єкти господарювання, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, Чулаківська сільська рада має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити певних третіх осіб. У такому випадку дані особи або суб’єкти господарювання зобов’язані відшкодувати витрати (збитки) понесені у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил відповідно до наданого обґрунтованого рахунку на протязі п’яти робочих днів.

12.4. Збитки завдані об’єкту чи елементу благоустрою в результаті порушення законодавства України та цих Правил підлягають відшкодуванню у визначений строк, але не більше п’яти робочих днів.

 1. Порядок внесення змін та доповнень до Правил

13.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Чулаківської  сільської ради.

13.2. Проект рішення Чулаківської сільської ради про внесення змін та доповнень до Правил підлягає громадському обговоренню.

 

14. Порядок проведення громадського обговорення проекту правил благоустрою території  Чулаківської  сільської ради.   

 

14.1. Громадські обговорення проекту правил благоустрою території Чулаківської сільської ради проводяться в приміщенні Чулаківської сільської ради.

14.2. Про дату та час проведення громадського обговорення Чулаківська сільська рада повідомляє жителів шляхом розміщення оголошення на дошці оголошень  Чулаківської сільської ради.

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту  рішення сільської ради

«Про затвердження  правил благоустрою Чулаківської сільської ради      на 2020 -2021 роки»

                      

       Відповідно до вимог  Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р.       № 1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1151, з метою прийняття від громадськості та суб’єктів господарювання зауважень та пропозицій до визначеного рішення, оприлюднюється проект рішення сільської ради «Про затвердження правил благоустрою  Чулаківської  сільської ради на 2020 -2021 роки».

       Зі змістом проекту  рішення та Аналізом регуляторного впливу можна ознайомитися у приміщенні сільської ради, де вони розміщені на стенді «Доступ до публічної інформації» та веб- сайті сільської ради.

       Проект розроблений виконавчим комітетом Чулаківської сільської ради у відповідності  до ЗаконівУкраїни «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні, «Про органи самоорганізації населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відходи», інших нормативно-правових актів та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території  населених пунктів Чулаківської сільської ради.

       Зауваження та пропозиції до вказаного  проекту  рішення  Чулаківської  сільської ради приймаються розробником протягом  одного місяця  із дня його оприлюднення з  10.02.2020 року до 10.03.2020 року за адресою: 75635, Херсонська область, Голопристанський район, село Чулаківка,   вулиця Жовтнева, б/н.

 

Сільський голова                                                                С.В. Корольова

 

                                                      


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь