Чулаківська громада

Херсонська область, Скадовський район

Про Регламент виконавчого комітету Чулаківської сільської ради

Дата: 12.11.2020 11:11
Кількість переглядів: 122

Чулаківська сільська рада

Голопристанського району

Херсонської  області

Виконавчий комітет

 

 Проект Р І Ш Е Н Н Я

 

Про Регламент виконавчого комітету

Чулаківської сільської ради

 

 

Згідно  статей 52, 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконком сільської ради

в и р і ш и в :

 

1. Затвердити Регламент виконавчого комітету Чулаківської сільської ради (додається).

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому Чулаківської сільської ради від 30.01.2018 № 1 “Про Регламент виконавчого комітету Чулаківської  сільської  ради”.

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

 

 

Сільський голова                                                                            О.О. Мусієнко

 

 

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   проектом рішення виконкому

                                                                                Чулаківської сільської  ради

                                                            №   __   від  __

                                                              

 

РЕГЛАМЕНТ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

ЧУЛАКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Виконавчий комітет Чулаківської сільської ради (далі виконавчий комітет) є виконавчим органом ради, який утворюється нею на строк її повноважень. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Регламент виконавчого комітету Чулаківської сільської ради (далі – Регламент) є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

1.3. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету. Засідання виконавчого комітету проводяться один раз на місяць (в останній  четвер) кожного місяця. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету. Проведення закритого засідання виконкому (закритого обговорення окремих питань) передбачає підготовку рішень з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.

1.4. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

1.5. На засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати ради, народні депутати України, керівники виконавчих органів ради, а також запрошені особи.

1.6. Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, проект якого формує секретар виконавчого комітету.

1.7. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень та порядком денним не пізніше як за 2 робочі дні до засідання здійснює секретар виконавчого комітету. Присутність запрошених осіб на засіданні виконавчого комітету з розгляду певного питання забезпечують відповідальні особи за підготовку зазначеного питання.

1.8. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету сільський голова, а у разі його відсутності з поважних причин –  секретар сільської ради.

1.9. У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.

1.10. На засіданні виконавчого комітету секретарем виконавчого комітету ведеться протокол. Протокол складається у стислій формі, фіксуються лише прийняті рішення, у разі потреби відображаються обговорення питань.

1.11. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис сільського голови, а у разі його відсутності з поважних причин, – посадової особи, яка здійснює його повноваження.

1.12. Діяльність виконавчого комітету забезпечує апарат виконавчого комітету.

2. ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

2.1. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією сільського голови. До виконавчого комітету за посадою входять сільський голова, староста та інші особи.

2.2. Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє сільського голову або секретаря виконавчого комітету. У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому протягом року, сільський голова вносить пропозиції на розгляд ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету крім членів виконавчого комітету, які входять до його складу за посадою.

2.3. Члени виконавчого комітету мають право:

2.3.1. Не пізніше як за два робочі дні до засідання виконавчого комітету ознайомитися з проектами рішень, які розглядатимуться на його засіданні.

2.3.2. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету: вносити пропозиції щодо порядку денного; отримувати від доповідачів роз’яснення;

2.3.3. Вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконавчого комітету.

 

3. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

3.1. Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету.

3.2. План роботи виконавчого комітету складається секретарем виконавчого комітету за пропозиціями членів виконавчого комітету та керівників виконавчих органів ради на наступний рік  й затверджується на засіданні виконавчого комітету в грудні місяці поточного року.

3.3. План роботи виконавчого комітету містить такі розділи:

- календарний план засідань виконавчого комітету з переліком планових питань для розгляду;

- організаційні заходи;

- культурно-масові заходи;

- контрольні заходи.

3.4. У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення заходу, основні питання та виконавці.

3.5. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету вносяться за рішенням виконавчого комітету.

3.6.  План роботи виконавчого комітету не пізніше як у п’ятиденний строк після його затвердження публікується на офіційному веб-сайті сільської ради або за відсутності сайту на інформаційному стенді.

3.7. Робота відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради проводиться за квартальними планами роботи. План роботи відділу, структурного підрозділу складається керівником відділу та затверджується сільським головою.

3.8.  Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється секретарем виконавчого комітету, який при розгляді і затверджені плану роботи на чергове півріччя інформує про виконання попереднього плану.

4. ПІДГОТОВКА ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ

4.1. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень ради, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів ради, постійних комісій ради, підприємств, установ, організацій та громадян. Проекти рішень розробляються також за вказівками (дорученнями) сільського голови або в ініціативному порядку, секретарем виконкому, керівниками структурних підрозділів.

4.2. Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються їх виконавцями не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду виконавчим комітетом на офіційному сайті або стенді сільської  ради (крім випадків термінового розгляду питань) і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

4.3. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

       Забороняється винесення на розгляд виконавчого комітету проекту регуляторного акта, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

  • відсутній аналіз регуляторного впливу;
  • проект регуляторного акта не був оприлюднений або оприлюднений з порушеннями ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4.4. Проекти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями секретарю виконавчого комітету в друкованій та електронній формі не пізніше як за 4 робочі дні до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету, крім випадків термінового розгляду питань.

4.5. Проекти рішень повинні бути короткими і не перевищувати в обсязі, як правило, 2-3 друковані сторінки, довідки – 4 друковані сторінки. До них додаються: коротка довідка по суті питання (у разі потреби), список запрошених осіб, перелік адресатів, яким необхідно буде надіслати рішення, та необхідні документи, передбачені законодавством.

4.6. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки. У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа. У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, рішення, прохання, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, підсумкової інформацій). Контроль за своєчасністю підготовки документів здійснює секретар виконавчого комітету сільської ради.

5. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

5.1. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – секретарем сільської ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

5.2. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формується секретарем виконавчого комітету, до якого включаються проекти рішень виконавчого комітету. Порядок денний засідання виконавчого комітету затверджується виконавчим комітетом на початку засідання. Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.

6. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

6.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

6.2. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

6.3. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

6.4. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п’яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та передаються секретарю виконавчого комітету, який надає їх на підпис сільському голові, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовій особі, яка здійснює його повноваження.

6.5. Рішення виконавчого комітету підписуються сільським головою, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовою особою, яка здійснює його повноваження, додатки до рішень – керівниками виконавчих органів ради, відділів та структурних підрозділів на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

6.6. Порядкова нумерація підписаних рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

6.7. Рішення виконавчого комітету нормативно-правового характеру набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх в дію.

6.8.  Виготовлення витягів з рішень, розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується в 10-денний термін секретарем виконавчого комітету, який несе відповідальність за відповідність витягу оригіналу рішення.

6.9. Контроль за виконанням рішень та  дотриманням встановлених термінів здійснюється зазначеними в них посадовими особами, а облік рішень, аналіз повноти їх виконання, підготовка аналітичної інформації щодо реалізації рішень за звітний період тощо забезпечується відповідальною особою, на яку покладено функції контролю.

6.10. Протоколювання, організаційне та  технічне забезпечення засідань виконавчого комітету, а також оприлюднення рішень та протоколу протягом 5 робочих днів, здійснює секретар виконавчого комітету.

7. СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

7.1. Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані виконавчим комітетом або сільською радою.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

8.1. Виконавчий комітет сільської ради у роботі з розгляду звернень громадян керується Законом України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», інструкцією з діловодства та іншими нормативними актами державної влади, що регулюють роботу із зверненнями громадян.

8.2. Особистий прийом громадян здійснюють сільський голова, секретар ради,  керівники  відділів, згідно з затвердженими графіками, які доводяться до відома населення.

 

Секретар виконкому                                                                      А.А. Тарасова


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь