Чулаківська громада

Херсонська область, Скадовський район

Про зміну назви юридичної особи виконавчого комітету Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області та затвердження Положення про виконавчий комітет в новій редакції

Дата: 23.12.2020 18:27
Кількість переглядів: 161

 

Чулаківська сільська рада

Голопристанського району

Херсонської області

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Третьої сесії восьмого скликання

 

Про  зміну назви юридичної особи виконавчого

комітету Чулаківської  сільської ради Голопристанського

району Херсонської області  та затвердження  Положення

про виконавчий комітет в новій редакції

 

        Керуючись статтями 26, 51, 52, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.    Змінити назву юридичної особи виконавчий комітет Чулаківської сільської ради Голопристанського району на виконавчий комітет Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області. 

  1.    Затвердити Положення про виконавчий комітет Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області в новій редакції  (додаток 1).
  2.   Визначити виконавчий комітет Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області правонаступником активів та       пасивів (зобов’язань) органу місцевого самоврядування громади, що об’єдналася та головним розпорядником бюджетних коштів сільського бюджету Чулаківської сільської ради.
  3. Уповноважити сільського голову Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області  Мусієнко Олександра Олександровича на проведення реєстрації зміни назви юридичної особи виконавчого комітету Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсоснької області та дії нової редакції Положення про виконавчий комітет Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
  4.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                О.О. Мусієнко

 

 

                                                                              Додаток 1

до проєкту рішення

3-ї сесії VIII скликання

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про виконавчий комітет Чулаківської сільської ради

Голопристанського району Херсонської області

 

1.Загальні положення

 

  1.       Положення про виконавчий комітет Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області  (далі Положення) розроблено на виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та визначає загальний порядок організації роботи виконавчого комітету Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області.
  2.    Виконавчий комітет Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області (далі виконком) є виконавчим органом сільської ради, який утворюється сільською радою на строк її повноважень.

   

  1.     Виконавчий комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами законодавства України, Регламентом сільської ради, рішеннями ради та виконавчого комітету, розпорядженнями Чулаківського сільського голови (далі – сільський голова) та цим Положенням (далі – Положення).

 

4.    Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним сільській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

    Згідно зі статтею 140 Конституції України, статей 5,11 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет сільської ради є складовою частиною системи місцевого самоврядування, який здійснює як власні (самоврядні), так і делеговані йому повноваження.

    Виконавчий комітет є колегіальним виконавчим органом загальної компетенції, утворюється з метою забезпечення проведення злагодженої виконавчо-розпорядчої діяльності всіх виконавчих органів сільської ради.

 

5.    Виконавчий комітет діє на засадах: законності, гласності, колегіальності, поєднання державних і місцевих інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах своїх повноважень, персональної відповідальності у вирішенні конкретних питань, взаємодії з трудовими колективами, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними об’єднаннями, відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність.

 

    6. Виконавчий комітет Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи та інші реквізити, має самостійний баланс, рахунки в казначействі та банківських установах та є головним розпорядником відповідних коштів сільського бюджету, виділених сільською радою.

   7. Виконавчий комітет Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області є неприбутковою установою, утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законодавчими актами, що регулюють діяльність відповідної неприбуткової організації.

   8. Як неприбуткова організація виконком не передбачає розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених Податковим кодексом України, а саме: доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання виконкому, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим  Положенням та законодавством.

  9.  Уразі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), передача активів здійснюється правонаступникам - одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.

 

    10. На будинку, де розміщується виконавчий комітет Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області, постійно піднятий Державний Прапор України.

     11. Повне найменування - Виконавчий комітет Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області.

             Місце знаходження та юридична адреса: 75635, с. Чулаківка, Голопристанський  район, Херсонська  область, вул. Жовтнева, б/н.

   

    12. Забезпечення діяльності виконавчого комітету здійснюється за рахунок коштів бюджету Чулаківської об’єднаної територіальної громади. Виконавчий комітет здійснює фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення  діяльності виконавчих органів сільської ради,  які не є головними розпорядниками бюджетних коштів.

     

    13. Виконавчий комітет не менше як один раз на рік звітує про свою роботу перед сільською радою.

 

      2. СКЛАД ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ

      1. Виконавчий комітет утворюється сільською радою, за пропозицією сільського голови, на строк її повноважень. Після закінчення строку повноважень сільської ради, сільського голови, виконавчий комітет продовжує здійснювати свої повноваження до формування нового складу виконавчого комітету.

 

      2. За пропозицією сільського голови, сільською радою затверджується кількісний  та персональний склад виконавчого комітету.

 

      3. Виконавчий комітет утворюється у складі сільського голови, а також керівників відділів, управлінь, інших осіб.

 

      4. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати сільської ради, крім секретаря ради, який входить до складу виконавчого комітету за посадою.

 

      5. Виконавчий комітет очолює сільський голова. Сільський голова організує роботу виконавчого комітету, головує на його засіданнях, забезпечує колегіальність при розгляді питань, включених до порядку денного засідань, підписує рішення виконавчого комітету та забезпечує їх виконання.

 

      6. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету і працюють в ньому на постійній основі, як і на сільського голову, поширюються обмеження, встановлені законодавством про службу в органах місцевого самоврядування та іншими законодавчими актами.

 

      7. Внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск є виключною компетенцією сільської ради.

 

      8. Виконавчому комітету сільської ради, сільському голові підпорядковані відділи, управління та інші виконавчі органи, створені у межах структури і штатів сільською радою.

 

      9. Для обслуговування виконавчого комітету створені виконавчі органи ради, гранична чисельність яких затверджується сільською радою.

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

      1. Виконавчий комітет сільської ради розглядає і вирішує питання, віднесені статтями 27-40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до відання виконавчих органів сільської ради.

 

      2. Діяльність виконавчого комітету спрямована на виконання законів України, актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та відомств, рішень сільської ради, власних рішень.

 

      3. Виконавчий комітет у межах компетенції приймає рішення, які є обов'язковими для виконання виконавчими органами сільської ради, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території Чулаківської сільської обєднаної територіальної громади.

 

      4. Виконавчий комітет сільської ради:

1) попередньо розглядає та схвалює проекти місцевих програм соціально - економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

      1.Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликається сільським головою.

      2.Засідання виконавчого комітету скликається за необхідністю, але не рідше двох разів на місяць, як правило останій четвер місяця.

      3.Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

      4. Виконавчий комітет, в межах своїх повноважень,  приймає рішення. Рішення приймається на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконкому.

      5.Рішення виконавчого комітету підписується сільським головою. У разі відсутності сільського голови, рішення підписуються особою на на якого покладені відповідні обов’язки.

      6.У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету він може  зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд сесії сільської ради.

      7.Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані сесією сільської ради.

      8.Рішення виконавчого комітету з моментів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

      9.У виняткових випадках, за необхідності прийняття термінового рішення, з дозволу сільського голови, є допустимим прийняття рішення між засіданнями (в робочому порядку) шляхом візування його не менше, ніж 1/2 від загальної кількості членів виконавчого комітету і всіма зацікавленими особами та обов'язковим наступним доведенням прийнятого рішення до всіх членів виконавчого комітету.

      На розгляд виконавчого комітету виносяться тільки ті питання, вирішення яких є виключною компетенцією виконавчого комітету.

 

5.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

      5.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Чулаківській сільській раді, передбаченої Регламентом Чулаківської сільської ради.

       5.2. Зміни та доповнення до цього Положення підлягають державній   реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

         6.1. Припинення, реорганізація та ліквідація виконавчого комітету Чулаківської сільської ради  Голопристанського району Херсонської області здійснюється за рішенням Чулаківської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

        6.2. Питання діяльності виконавчого комітету Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області, які не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

Секретар ради                                                                      А.А. Тарасова


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь