Чулаківська громада

Херсонська область, Скадовський район

Про створення Служби у справах дітей виконавчого комітету Чулаківської сільської ради

Дата: 26.02.2021 16:21
Кількість переглядів: 489

ЧУЛАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

п’ятої сесії  восьмого  скликання

 

Про створення Служби у справах

дітей виконавчого комітету

Чулаківської сільської ради

 

Відповідно до Конституції України, Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи у справах дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 року № 1068 «Про затвердження Типових положень про службу у справах дітей», наказу Міністерства соціальної політики України від 14.06.2018 №890 «Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо соціальної підтримки населення та захисту прав дітей», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», для більш ефективної діяльності ради та її виконавчих органів,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити Службу у справах дітей Виконавчого комітету Чулаківської сільської ради зі статусом юридичної особи із штатною чисельністю: начальник – 1 штатна одиниця, спеціаліст – 1 штатна одиниця.

2. Внести відповідні зміни до структури та штатного розпису виконавчого комітету Чулаківської сільської ради.

3. Затвердити Положення про Службу у справах дітей Виконавчого комітету  Чулаківської сільської ради.

4. Начальнику служби у справах дітей здійснити державну реєстрацію Служби у справах дітей у державного реєстратора.

5. Фінансовому відділу передбачити фінансування новоствореної структури за рахунок коштів місцевого бюджету.

6. Ведення бухгалтерського обліку Служби у справах дітей покласти на т.в.о. головного бухгалтера виконавчого комітету Чулаківської сільської ради Ляхно Ю.А.

7. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку

 

Сільський голова                                                                     О.О. Мусієнко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проектом рішення сільської ради від ______2021 р. № ____

 

Положення

про службу у справах дітей  виконавчого комітету Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області

1. Загальні положення

     1.1. Служба у справах дітей виконавчого комітету Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області (далі – Служба)  є структурним підрозділом виконавчого комітету Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області (далі – сільської ради), утворюється рішенням сесії сільської ради, є підзвітним і підконтрольним раді, у своїй діяльності підпорядковується виконавчому комітету Чулаківської сільської ради  Голопристанського району Херсонської області (далі – виконавчому комітету), Чулаківському  сільському голові, діє у відповідності з цим Положенням та в межах відповідної адміністративно – територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

     Служба є юридичною особою, без самостійного балансу, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Чулаківської сільської ради, без відкриття рахунків у банках, фінансове обслуговування здійснюється фінансовим відділом виконавчого комітету Чулаківської сільської ради.

     1.2. У своїй діяльності Служба керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради та облдержадміністрації, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, Регламентом виконавчого комітету та  цим Положенням.

     1.3 Служба має власний бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампами встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах сільської ради.

     1.4. Місцезнаходження юридичної особи Служби у справах дітей виконавчого комітету Чулаківської сільської ради: індекс 75635, Україна, Херсонська область, Голопристанський район, село Чулаківка, вулиця Жовтнева, №21.

    1.5. Повне найменування юридичної особи: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧУЛАКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

   1.6. Працівники Служби є посадовими особами місцевого самоврядування.

   1.7. Службу очолює начальник, який призначається і звільняється з посади сільським головою.

2. Основні завдання

     2.1. Основними завданнями Служби є:   

     2.1.1 реалізація на  території Чулаківської сільської територіальної громади державної  політики  з питань   соціального   захисту    дітей,    запобігання    дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

    2.1.2 розроблення і   здійснення  самостійно  або  разом  з  іншими
структурними підрозділами  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування,  підприємствами,  установами та організаціями усіх
форм власності,  громадськими організаціями заходів  щодо  захисту
прав, свобод і законних інтересів дітей;

     2.1.3 координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх
форм  власності  у  вирішенні  питань соціального захисту дітей та
організації  роботи  із  запобігання  дитячій  бездоглядності   та
безпритульності;

    2.1.4 забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення
опіки та піклування над  дітьми,  їх  усиновлення,  влаштування  в
дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

    2.1.5 здійснення контролю  за умовами утримання і виховання дітей у
закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  спеціальних  установах і закладах соціального захисту
для      дітей    усіх      форм   власності;

   2.1.6               ведення державної статистики щодо дітей;

   2.1.7 ведення обліку  дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих
обставинах,   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих
будинків   сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних  центрів
(дитячих          містечок);

     2.1.8 надання органам   виконавчої   влади,    органам    місцевого
самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм
власності,  громадським  організаціям,  громадянам  практичної  та
методичної  допомоги,  консультацій  з  питань соціального захисту
дітей,   запобігання     вчиненню       дітьми правопорушень;

    2.1.9 влаштування дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  під  опіку,  піклування до дитячих будинків сімейного
типу     та         прийомних      сімей,  сприяння        усиновленню;            

    2.1.10 підготовка інформаційно-аналітичних      і       статистичних
матеріалів,  організація  дослідження  стану  соціального  захисту
дітей,  запобігання  дитячій  бездоглядності  та  безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;                                                                                                                       дітьми                                                                                                                                        правопорушень;                                                                                                                                           дітьми                                                                                                                                                   правопорушень;

    2.1.11 визначення пріоритетних  напрямів  поліпшення  на відповідній
території  становища  дітей,  їх  соціального  захисту,   сприяння
фізичному,  духовному та інтелектуальному розвиткові,  запобігання
дитячій  бездоглядності  та   безпритульності,   вчиненню   дітьми
правопорушень.

3. Компетенція

  3.1. Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:          3.1.1. Прийом громадян з питань, що стосуються соціального захисту дітей         

3.1.2. Організовує   розроблення   і  здійснення  на території  Чулаківської сільської територіальної громади,  спрямованих на поліпшення становища дітей,     їх фізичного,  інтелектуального  і  духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності,           запобігання         вчиненню дітьми правопорушень; 
3.1.3. Виявлення дітей залишених без батьківського піклування (зокрема знайдених, підкинутих дітей, дітей, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека);

         3.1.4. Надає   місцевим   органам   виконавчої  влади  і  органам
місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям
усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах
своїх повноважень практичну,  методичну та консультаційну допомогу
у  вирішенні  питань щодо соціального захисту дітей та запобігання
вчиненню        ними   правопорушень;

         3.1.5. Оформляє документи на влаштування  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування,  під опіку,  піклування,  до
прийомних  сімей  та  дитячих  будинків  сімейного  типу,   сприяє
усиновленню;

         3.1.6. Подає пропозиції до проектів регіональних програм,  планів
і прогнозів у  частині  соціального  захисту,  забезпечення  прав,
свобод
            і законних  інтересів   дітей;

         3.1.7. Забезпечує  у  межах своїх повноважень здійснення контролю
за додержанням законодавства  щодо  соціального  захисту  дітей  і
запобігання вчиненню ними правопорушень;

         3.1.8. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у
спеціальних  виховних  установах  Державної кримінально-виконавчої
служби,    дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених   батьківського
піклування,  у  сім'ях  опікунів, піклувальників, дитячих будинках
сімейного типу, прийомних сім'ях;

         3.1.9. Разом  з  відповідними  структурними підрозділами місцевих
органів  виконавчої  влади,  науковими  установами  організовує  і
проводить   соціологічні   дослідження,   готує   статистичні   та
інформаційні  матеріали  про  причини  і  умови  вчинення   дітьми
правопорушень,  вивчає  і  поширює  міжнародний  досвід  з  питань
соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

          3.1.10. Надає організаційну і  методичну  допомогу  притулкам  для
дітей, центрам   соціально-психологічної   реабілітації   дітей,
соціально-реабілітаційним  центрам  (дитячі  містечка),   здійснює
безпосередній контроль за їх діяльністю;

         3.1.11. Організовує   і  проводить  разом  з  іншими  структурними
підрозділами держадміністрації,   уповноваженими   підрозділами
органів  Національної  поліції  заходи  щодо  соціального  захисту
дітей,  виявлення  причин,  що зумовлюють дитячу бездоглядність та
безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

        3.1.12. Веде  облік  дітей,  які  опинилися  у  складних життєвих
обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського
піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих
будинків  сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних   центрів
(дитячих містечок);

        3.1.13. Надає      потенційним      усиновлювачам,      опікунам,
піклувальникам,  батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію
про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення
на  відвідування  закладів  з  метою  налагодження  психологічного
контакту з
дитиною;

        3.1.14. Готує  акт  обстеження  умов проживання дитини та опис її
майна, забезпечує захист житлових і майнових прав дітей, зокрема розгляд питань щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна, а також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які його не мають,   а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

         3.1.15. Проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у
сім'ях опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але
не рідше ніж раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться
через три місяці після встановлення опіки та піклування;

        3.1.16. Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей
в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

        3.1.17. Бере  участь  у  процесі  вибуття  дітей  із закладів для
дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  та
закладів  соціального  захисту  для  дітей  у сім'ї усиновлювачів,
опікунів,  піклувальників,  до дитячих  будинків  сімейного  типу,
прийомних      сімей;

         3.1.18. Готує   та  подає  в  установленому  порядку  статистичну
звітність;

         3.1.19. Розглядає в установленому порядку звернення громадян;

         3.1.20. Розглядає звернення власника підприємства,  установи  або
організації  усіх  форм  власності  та надає письмовий дозвіл щодо
звільнення працівника молодше 18 років;

         3.1.21. Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що
належать до її компетенції, через засоби масової інформації;
                     

         3.1.22. Розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних
інтересів  дитини,  яка  постраждала від домашнього насильства, та
дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі;

         3.1.23.  Інформує   дитину,   яка   постраждала  від  домашнього
насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не
є   кривдниками  дитини,  а  також  дитину,  яка  вчинила  домашнє
насильство   у   будь-якій   формі,  її  батьків,  інших  законних
представників  про  права  дитини,  заходи  та послуги, якими вони
можуть скористатися;

         3.1.24.   Забезпечує  проведення  з  батьками,  іншими  законними
представниками   дитини   профілактичної   роботи  із  запобігання
домашньому  насильству  стосовно  дітей  і за участю дітей, у тому
числі   із   залученням  представників  уповноважених  підрозділів
органів Національної поліції;

          3.1.25.  Порушує  перед  органами  виконавчої  влади  та органами
місцевого    самоврядування    питання    про    притягнення    до
відповідальності   згідно   із   законом  посадових  осіб  у  разі
невиконання  або  неналежного  виконання  ними  обов’язків  у разі
виявлення  фактів  домашнього  насильства,  у роботі з дітьми, які
постраждали  від  домашнього  насильства,  та  дітьми, які вчинили
домашнє насильство у будь-якій формі;

           3.1.26. Забезпечує організацію роботи по базі персональних даних в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти»;

           3.1.27. Готує та представляє матеріали щодо батьків, які неналежним чином виконують обов’язки по вихованню та утриманню дітей, позбавлення  чи поновлення батьків  батьківських прав, відібрання дітей без позбавлення їх батьківських прав, повернення батькам відібраних дітей, скасування усиновлення, визнання його недійсним, визначення місця проживання дитини, спорів, пов’язаних з вихованням дітей, захистом майнових (житлових) прав дітей, зміною прізвища, імені, по батькові дитини,  реєстрацію  народження дитини,  батьки якої невідомі, надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати  дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини, направлення дитини до дитячого державного закладу на повне державне  утримання;

            3.1.28. Забезпечення соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю, дітей біженців, дітей, які потребують додаткового захисту;

            3.1.29. Участь у допиті малолітніх та неповнолітніх свідків, судовому розгляді за участі неповнолітнього обвинуваченого;

            3.1.30. Готує та подає суду письмові висновки щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення чи поновлення батьків батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька,
які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення їх батьківських прав,
  скасування усиновлення та визнання його недійсним та інші висновки, передбачені чинним законодавством України;

            3.1.31. Є представником інтересів дітей у судах;

            3.1.32. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства;

4. Права

     4. Служба має право:      

     4.1.Рекомендувати виконавчому комітету приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які  є  обов'язкові  для  органів   місцевого   самоврядування,   підприємствами, установами   та  організаціями  усіх  форм  власності,  посадовими особами, громадянами.

      4.2. Отримувати повідомлення від  місцевих  органів  виконавчої влади і органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій усіх форм власності,  посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.

     4.3. Отримувати  в  установленому порядку від інших структурних підрозділів  виконавчого комітету,  установ   та   організацій   усіх   форм   власності інформацію,  документи та інші матеріали з питань,  що належать до її компетенції,  а від місцевих  органів  державної  статистики  - статистичні  дані,  необхідні  для  виконання  покладених  на  неї завдань.

     4.4. Звертатися до місцевих органів виконавчої  влади,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

     4.5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання  вчиненню
правопорушень.
     4.6. Порушувати  перед  органами  виконавчої  влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ,  навчальних  закладів  усіх  форм  власності  дітей,  які опинилися у складних життєвих обставинах,  неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади.
     4.7. Влаштовувати    дітей-сиріт    та    дітей,    позбавлених батьківського  піклування,  у  дитячі  будинки   сімейного   типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення.

     4.8. Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей.
     4.9. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у   закладах   для дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  спеціальних   установах   і   закладах соціального  захисту для дітей усіх форм власності,  стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах,  за  місцем  проживання,  а також  у  разі  необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах,  в установах  та  організаціях  усіх  форм власності.

     4.10. Представляти  у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.
     4.11. Запрошувати   для   бесіди    батьків    або    опікунів, піклувальників,  посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які  призвели  до  порушення   прав   дітей,   бездоглядності   та безпритульності,  вчинення  правопорушень,  і  вживати  заходів до усунення таких причин.

     4.12. Готувати    в     установленому    порядку   проекти  угод   про співробітництво з  науковими  установами,  жіночими,  молодіжними, дитячими   та   іншими   об'єднаннями   громадян   і  благодійними організаціями.

    4.13. Скликати в установленому  порядку  наради,  конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.

    4.14. Проводити  особистий  прийом  дітей,  а також їх батьків, опікунів чи  піклувальників,  розглядати  їх  скарги  та  заяви  з питань, що належать до її компетенції.     

   4.15. Розробляти  сільські та  підтримувати громадські  програми  соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей. 

   4.16. Відвідувати дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих обставинах,   перебувають   на  обліку  в  службі,  за  місцем  їх проживання,  навчання і роботи;  вживати заходів  для  соціального захисту дітей.

 4.17. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції.

  4.18. брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів, представляти права дитини в суді.

  4.19. Вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді.

  4.20. Здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

5. Керівництво Службою

5.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Чулаківським сільським головою на конкурсній основі згідно із чинним законодавством.

5.2.  Начальник Служби:

5.2.1.  Здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

5.2.2. Розробляє посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними, очолює та контролює їх роботу та положення про Службу;

5.2.3. Планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Чулаківської сільської ради;

5.2.4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

5.2.5. Звітує перед головою Чулаківської сільської ради про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;

5.2.6. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

5.2.7. За необхідності бере участь в роботі сесій сільської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться сільською радою та виконавчим комітетом;

5.2.8. Представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами сільської ради, з службою у справах дітей обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва сільської ради;

5.2.9. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконання;

5.2.10. Забезпечує виконання покладених на Службу завдань;

5.2.11. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Служби;

5.2.12. Подає сільському голові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад, заохочення та накладання стягнень.

5.2.13. Вносить голові ради пропозиції щодо структури та штатного розпису Служби;

5.2.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

5.2.15.  Забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавчої дисципліни;

5.2.16. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

   6. Фінансування

        6.1. Джерелами фінансування Служби є: кошти бюджету громади, інші кошти, передані Службі згідно з чинним законодавством.

        6.2. Доходи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Служби, реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

        6.3. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників Служби (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску). Членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

         6.4. Фінансове обслуговування здійснюється фінансовим відділом виконавчого комітету Чулаківської сільської ради.

         6.5. Кошторис, фонд оплати праці та штатний розпис Служби встановлюється рішенням Чулаківської сільської ради.

7. Заключні положення

             7.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії Чулаківської сільської ради.

             7.2. Реорганізація або ліквідація Служби здійснюється за рішенням сесії Чулаківської сільської ради у встановленому законом порядку.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь