Про проект програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на території Чулаківської ОТГ на 2021 – 2027 роки

Дата: 24.03.2021 11:30
Кількість переглядів: 241

Чулаківська сільська рада

Голопристанського району

Херсонської області

Виконавчий комітет

Проект  Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                      

Про  проект   програми  індивідуального

житлового будівництва на селі
«Власний дім» на території Чулаківської ОТГ

на 2021 – 2027 роки
 

       Розглянувши проект  програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2021 – 2027 роки, керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

 

в и р і ш и в :

 

       1. Схвалити проект програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на території Чулаківської ОТГ на 2021 – 2027 роки, що додається.

 

      2. Секретарю виконкому Тарасовій А.А.  проект  програми  винести  на затвердження сесії сільської ради.

 

       3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                                  О.О.  Мусієнко

 

СХВАЛЕНО

Рішенням виконкому

Чулаківської сільської ради

№   від

 

 

 

ПРОГРАМА
індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім»
на території Чулаківської ОТГ
на 2021 – 2027 роки

(проект)

 

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Чулаківської сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Указ Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», Стратегія розвитку Херсонської області на період 2021 – 2027 років, затверджена рішенням Херсонської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1511 (зі змінами)

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет Чулаківської сільської ради

4.

Співвиконавці програми

Департамент розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації, управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування

7.

Термін реалізації програми

2021 – 2027 роки

7.1.

Етапи виконання програми

  1. етап: 2021 – 2025 роки
  2. етап: 2026 – 2027 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Державний бюджет, обласний бюджет та інші місцеві бюджети

9.

місцевий бюджет

 

 

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року N.222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» та Положення про порядок формування i використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року №1211 , на території сільської ради діє програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов населення в сільській місцевості шляхом надання сільським мешканцям довгострокових пільгових кредитів під 3% річних та безвідсоткових кредитів багатодітним сім’ям на будівництво, добудову, придбання житла та спорудження інженерних мереж (газифікація та водо забезпечення житлових будинків, електроопалення), з терміном погашення до 20 років, а молодим та неповним сім’ям до 30 років. Кредити надаються на підставі клопотання Чулаківської сільської ради згідно з відповідними регіональними правилами, затвердженими розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17 березня 2010 року №244. Дані регіональні правила розроблено на підставі Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1998 року N-1597, з урахуванням місцевих умов.

Сільська програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» впроваджується за сприянням районної державної адміністрації та районної ради. ÏÏ реалізацію здійснює Херсонський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі- Фонд).

Програма розроблена для поліпшення житлово-побутових умов сільського населення, подальшого впровадження державної політики розвитку сільських населених пунктів, спрямованої насамперед на підвищення рівня інженерного облаштування села, що сприятиме привабливості села для життєдіяльності та створить передумови для будівництва i придбання житла в сільській місцевості.

На розв’язання житлових проблем на селі спрямована Програма, адже забезпечення селян пільговими кредитними ресурсами є головним чинником активізації індивідуального житлового будівництва на селі, розвитку особистого селянського господарства, підвищення само зайнятості населення та поліпшення інфраструктури села.

 

  1. Мета Програми та основні напрямки ïi реалізації

Метою Програми с поліпшення житлових i соціально-побутових умов сільського населення, реалізація заходів щодо відродження села шляхом підвищення рівня життєзабезпечення населення.

Основні напрямки реалізації Програми :

-    спорудження інженерних мереж, підвищення рівня інженерного облаштування села;

- підтримка та подальший розвиток індивідуального житлового будівництва на селі;

- реконструкція існуючого житлового фонду, його інженерне облаштування;

- сприяння розвитку особистих підсобних господарств та збільшенню на цій основі обсягів виробництва власної сільськогосподарської продукції, підвищення рівня само зайнятості населення ;

- поліпшення інфраструктури села,соціально-демографічної ситуації,стимулювання закріплення і зростання чисельності молоді на селі, зменшення міграції сільського населення в міста та за межі району;

- сприяння посиленню виробничої діяльності спеціалізованих будівельних організацій;

- залучення підприємств до виконання будівельно-монтажних робіт;

- залучення нетрадиційних джерел фінансування, власних коштів населення.

 

  1. Механізм реалізації Програми

Для реалізації Програми необхідно :

  • Надання показників Програми до обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі для формування ресурсів на її реалізацію за рахунок коштів, передбачених Указом Президента України від 27 березня 1998 року №222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» та постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року №1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»,
  • Надання клопотання до оформлення та супроводження довгострокових пільгових кредитів, наданих мешканцям сільської ради на будівництво (добудову), придбання житла ,спорудження підсобних сільськогосподарських приміщень, будівництво інженерних мереж та інженерне облаштування житла і розвиток особистого селянського господарства у відповідності з Правилами надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним забудовникам житла, обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженими розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17 березня 2010 року №244;
  • Забезпечення фінансової участі у реалізації місцевих бюджетів, здійснення первинного відбору кандидатів на отримання пільгового довгострокового кредиту за напрямами кредитування, надання практичної допомоги Фонду у роботі позичальниками щодо своєчасного повернення пільг.

 

V. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування програми здійснюється на підставі законів України про державний бюджет на відповідний рік, згідно з Положенням про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженим постановою КМУ від 03 серпня 1998 року №1211.

Джерелами фінансування програми є кошти місцевого бюджету, нетрадиційні джерела фінансування, кошти населення.

 

VІ. Очікуванні результати від виконання програми.

 

Програма спрямована на створення комфортних умов життя та підвищення життєзабезпечення сільського населення, підтримку молодих і багатодітних сімей.

В результаті реалізації програми передбачається розширення території охоплення пільговим кредитуванням та кола позичальників за рахунок доступу до кредитних ресурсів мешканців сільської ради.

Виконання програми дозволить поліпшити житлово-побутові умови сімей, а саме:

- прокласти водопровідні мережі, інженерно облаштувати (водопостачання тощо) сільські садиби;

- забезпечити кредитної підтримкою подальший розвиток індивідуального житлового будівництва на селі, добудову об'єктів житла, що знаходяться у стадії незавершеного будівництва, реконструкцію існуючого житлового фонду та його інженерне облаштування – збудувати, добудувати і придбати у сільській місцевості житлові будинки;

- підвищити рівень самозайнятості сільського населення , зокрема за рахунок надання кредитів для розвитку особистих селянських господарств (придбання великої рогатої худоби, сільськогосподарської техніки, обладнання тощо), та сприяти збільшенню на цій основі виробництву власної сільськогосподарської продукції. Надання кредитів на придбання великої рогатої худоби також матиме позитивний вплив на збереження та приріст поголів'я корів молочного напряму продуктивності;

- підвищити привабливість сільських населених пунктів, що сприятиме зменшенню відтоку населення за межі сільської місцевості, заохоченню його до будівництва та придбання житла на селі, стимулюванню закріплення і зростання чисельності молоді на селі, зниженню рівня міграції сільського населення за межі району;

- покращити інфраструктуру села, соціально-демографічну ситуацію на селі, підвищити економічну активність та збільшити доходи «платоспроможність» сільського населення, що значно підвищить соціальний рівень життя на селі.

Системний та комплексний підхід до реалізації програми дозволить ефективно використовувати кредитні ресурси з отриманням кінцевого результату із залученням додаткових інвестицій у вигляді власних коштів населення, що дасть можливість газифікувати цілі населенні пункти , залучаючи при цьому спеціалізовані підприємства та організації будівельної індустрії до виконання робіт зі спорудження інженерних мереж, водопостачання та будівництва житла, що у свою чергу активізуватиме їх виробничу діяльність, Це забезпечить збереження робочих місць, своєчасну виплату заробітної плати працівникам задіяних підприємств і організацій та збільшити надходження платежів до бюджету за рахунок їх оподаткування.

Вимоги до позичальників при оформленні кредиту щодо наявності права власності на житло дадуть змогу активізувати державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна «житлових будинків» у сільській місцевості у відповідності з чинним законодавством.

У цілому завдяки багатогранності та доступному фінансовому механізму виконання програми надасть можливість здійснити комплекс заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у галузі індивідуального житлового будівництва на селі, поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення та підвищення рівня інженерного облаштування села.

 

 

Секретар виконкому                                                                        А.А.  Тарасова

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь