Про проект програми «Організації харчування в закладах освіти» Чулаківської сільської ради на 2021 – 2025 роки

Дата: 24.03.2021 11:43
Кількість переглядів: 178

Чулаківська сільська рада

Голопристанського району

Херсонської області

Виконавчий комітет

 

Проект  Р І Ш Е Н Н Я

 

Про проект    програми «Організації харчування в закладах освіти» Чулаківської сільської ради

на 2021 – 2025 роки

 

 

       З метою створення умов для здорового розвитку дитини, забезпечення вихованців та школярів раціональним, якісним  та безпечним  харчуванням, дотримання наступності, послідовності у процесі удосконалення системи організації харчуванні вихованців і учнів освітніх закладів комунальної форми власності сільської ради, впровадження нових форм обслуговування учнів та технологій приготування їжі у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; забезпечення раціонального використання бюджетних коштів; постачання безпечних та якісних продуктів харчування та сировини тваринного походження, залучення до постачання продуктами харчування сільськогосподарських виробників та суб’єктів господарювання області, зміцнення матеріально-технічної бази шкільних та дошкільних дитячих закладів харчування дітей, керуючись статтею 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет сільської ради

 

в и р і ш и в :

 

         1. Схвалити проект    програми  «Організації харчування в закладах освіти» Чулаківської сільської ради на 2021-2025 роки    ( далі –Програма),  що  додається.          

2. Секретарю виконкому Тарасовій А.А.  проект  програми  винести  на затвердження сесії сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на членів виконкому Пантак Л.А., Загребу О.Ф., Михайленко С.О., Кобзаря Е.М., Табакарь А.О.

 

 

          Сільський голова                                                          О.О. Мусієнко

 

 

СХВАЛЕНО

Рішенням виконкому

Чулаківської сільської ради

№   від

 

 

  П Р О Г Р А М А

«Організації харчування  у закладах освіти» Чулаківської сільської ради

на 2021-2025 роки

 

(проект)

 

 

1. Загальні положення

 

Програму «Організації харчування у закладах освіти» Чулаківської сільської ради на 2021-2025 роки (далі-Програма) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення», від 24.12.2015 № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», постанов Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 02.02.2011 №116 «Про затвердження  Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податків на додану вартість» (зі змінами) та іншими нормативними документами.

Відповідно Закону України «Про освіту» організація та відповідальність за харчування у закладах освіти комунальної форми власності покладається на органи місцевого самоврядування, тобто  на Чулаківську сільську раду, якій підпорядковані заклади освіти та керівники закладів освіти.

        Постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2016 №16 «Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» передбачено, що органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати харчування учнів інших категорій та передбачати на зазначену мету відповідні видатки з місцевих бюджетів. На виконання протоколу наради з питань реформування системи шкільного харчування, що відбулася 10 орудия 2020 року під головуванням Прем’ер-міністра України Шмигаля Д.А. та за участю дружили Президента України Зеленсвкої О.В. (від 14 орудия 2020 року № 50773/0/1-20), з метою створення належних умов для безпечного та якісного харчування дітей у закладах освіти обііасті, керуючись статтею 6, пунктом  6  частпни  першої  статті 13, пунктом 1 статті 22, пунктом 1 частини першої статті 39, иастиною першою стаггі 41 Закону У країни «Про місцеві державні адміністраціі».

 

 

2. Мета і завдання Програми

 

Метою Програми є створення умов для здорового розвитку дитини, забезпечення вихованців та школярів раціональним, якісним  та безпечним  харчуванням, дотримання наступності, послідовності у процесі удосконалення системи організації харчуванні вихованців і учнів освітніх закладів комунальної форми власності сільської ради, впровадження нових форм обслуговування учнів та технологій приготування їжі у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; забезпечення раціонального використання бюджетних коштів; постачання безпечних та якісних продуктів харчування та сировини тваринного походження, залучення до постачання продуктами харчування сільськогосподарських виробників та суб’єктів господарювання області, зміцнення матеріально-технічної бази шкільних та дошкільних дитячих закладів харчування дітей.

Організація харчування в навчальних закладах забезпечується керівником закладу освіти,  а саме: керівник забезпечує закупівлю і постачання продуктів харчування та продовольчої сировини гарантованої якості, забезпечує та контролює замовлення необхідної кількості продуктів харчування та продовольчої сировини, їх приймання, складання меню-розкладу, виготовлення страв, надання дітям готових страв, ведення обліку дітей, які отримують харчування, контроль за харчуванням, інформування батьків про організацію харчування дітей у закладі а Чулаківська сільська рада - веде бухгалтерський обліку продуктів харчування та продовольчої сировини, аналітичний облік батьківської плати за харчування. Загальний контроль за організацією харчування у дошкільних та загальноосвітніх  навчальних закладах громади здійснюється відділом освіти, культури та спорту виконавчого комітету Чулаківської сільської ради.

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та школярів громади та забезпечення пільгових умов оплати харчування вихованців та школярів інших категорій, які потребують соціальної підтримки відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства».

Основними завданнями Програми є:

-вдосконалити єдину систему організації харчування у загальноосвітніх  та дошкільних навчальних закладах;

-удосконалити управління системою організації харчування, оптимізувати витрати на її функціонування;

-створити умови для повноцінного харчування вихованців дошкільних навчальних  закладів та учнів загальноосвітніх навчальних  закладів;

-збільшити кількість учнів, охоплених гарячим харчування;

-забезпечити гарячим харчуванням дітей пільгових категорій;

-забезпечити пільгові умови оплати харчування вихованців дошкільних закладів та школярів інших категорій, які потребують соціальної підтримки;

-забезпечити харчування дітей у дошкільних та окремих категорій дітей, учнів загальноосвітніх навчальних закладах харчування згідно з нормами харчування в грамах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України;

-оновити технологічне обладнання харчоблоків загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, забезпечити його утримання у робочому стані;

-продовжити оновлення кухонного інвентарю та посуду для приготування їжі й харчування дітей;

-забезпечити навчальні заклади кваліфікованими працівниками (кухарями), і достойну оплату їхньої праці.

Доцільність створення даної Програми обумовлена:

-турботою про збереження та поліпшення стану здоров'я дітей;

-необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування як важливої складової для розвитку дитячого організму;

-дотриманням орієнтовного двотижневого меню у загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладах;

-необхідністю вдосконалення єдиної системи організації харчування у загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладах, яка забезпечить раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

 

3. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Фінансування організації харчування учнів 1-4 класів проводиться з розрахунку 50% - батьківська плата, 50%- місцевий бюджет, дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із числа родин, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» проводиться з розрахунку 100% з місцевого бюджету. Харчування учнів здійснюється в межах норм харчування в грамах відповідно до чинного законодавства.

Фінансування організації харчування учнів 5-11 класів та вихованців груп продовженого дня у частині покриття видатків на заробітну плату кухарів та електроенергію здійснювати із місцевого бюджету та інших коштів не заборонених чинним законодавством, придбання продуктів харчування для приготування гарячих обідів – за рахунок батьків, спонсорської допомоги у натуральній формі та інших коштів не заборонених чинним законодавством.

Харчування учнів здійснюється в межах грошової норми, яка приймається радою школи та затверджується рішенням сесії Чулаківської сільської ради.

Забезпечення безкоштовним харчуванням з розрахунку 100% від вартості харчування в день для вихованців дитячих дошкільних закладів впроваджено для дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну   допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей, батьки яких безпосередньо беруть участь в  антитерористичної операції,  дітей, батьки  яких отримали поранення під час проведення   антитерористичної  операції, дітей, з сімей батьки яких отримали  інвалідність як  учасники бойових дій, дітей, батьки яких загинули під час проведення  антитерористичної операції;

- дітей демобілізованих учасників бойових дій і  дітей з багатодітних родин з розрахунку (50% - батьківська плата, 50% - міський бюджет).

Також сільська рада оплачує 30% від вартості харчування дітей – вихованців дошкільних освітніх закладів.

 

  1. Основні заходи та очікуванні результати від реалізації Програми

 

Організація раціонального харчування з урахуванням віку і стану здоров'я учнів та вихованців.

Дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації харчування, оптимального режиму роботи їдалень та харчоблоків. 

Забезпечення санітарно-епідемічних вимог в закладах освіти де здійснюють харчування дітей.

Проведення тематичних перевірок щодо організації харчування у     загальноосвітніх, дошкільних  навчальних закладах та здійснення громадського контролю за роботою їдалень.

Приведення у відповідність з вимогами Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти матеріально-технічне забезпечення приміщень закладів освіти.

Обладнати обідні зали закладів освіти необхідною кількістю посадкових місць, меблями відповідно до вікових rpyп. Створити умови  для дотримання дітьми правил особистої гігієни (за потребою).

Розробляти   та   забезпечувати   оптимальний   режим   роботи  харчоблоків,

графіки   роботи   працівників,   ураховуючи  термін  перебування          дітей  у

закладах освіти.

Забезпечувати склалання тендерної документаціі для закупівлі харчових продуктів танадання послуг із харчування     дітей з урахуванням oбoв’язкової вимоги щодо наявності експлуатаційного дозволу у  cy6’скта господарювання на виробництво, реалізацію, зберігання харчової продукціі’ a6o державної реестраціі‘ потужності з виробництва та/або обігу харчових   продуктів,   позитивного   акта   інспектування    Головного yn авління Де жп одспоживслужби в Хе сонській області

Проводити інвентаризацію харчоблоків кожного закладу освіти в межах обстежень закладів освіти з питань готовності до нового навчального року за участю представників Держпродспоживслужби в Херсонській області. За результатами інвентаризації       здійснювати   аналіз              фактичного стану матеріально-технічного забезпечення закладів для організації карчування дітей та забезпечувати усунення недоліків.

 

При укладанні договірних відносин на постачання до закладів освіти та дошкільних навчальних закладів сировини тваринного, рослинного походження  та харчових продуктів забезпечити дотримання вимог Законів України  «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (ст. 23, 25), наказу МОЗ України «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів», а саме:

- передбачити укладання договорів з постачальниками  сировини  та продукції тваринного походження (бойні, м’ясопереробні підприємства), які мають  експлуатаційні дозволи  на роботу потужностей; 

- передбачити укладання договорів з постачальниками,   зареєстрованими згідно з Наказом Мінагрополітики та продовольства України № 39 від 10.02.2016 року, як оператори ринку та внесені до Реєстру потужностей у залежності від виду діяльності;

- при укладенні договорів з постачальниками передбачити (вимагати)  постачання сировини тваринного, рослинного походження та харчових продуктів при наявності лабораторного підтвердження їх безпечності та якості акредитованою лабораторією, що акредитована Національним органом України з акредитації та/або іноземним органом з акредитації, який є повним членом ILAC-Міжнародної організації із співробітництва в галузі акредитації лабораторій, відповідно до стандартів ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO  17025

Реалізація Програми дасть змогу:

- збільшити кількість учнів загальноосвітніх навчальних  закладів, які охоплені гарячим харчуванням;

- забезпечити якісним харчуванням дітей пільгових категорій;

- забезпечити пільгові умови оплати харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та школярів інших категорій, які потребують соціальної підтримки;

- формувати навички правильного та здорового харчування;

-надавати збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров'я дітей, урізноманітнити раціон харчування, забезпечити дотримання натуральних норм харчування;

-поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції;

-забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

 

5. Координація та контроль за виконанням Програми

 

Організацію виконання завдань Програми, як головний розпорядник коштів по галузі «Освіта», здійснює голова Чулаківської сільської ради.

Контроль за якістю та безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації продуктів, за поставкою продуктів харчування покладається на керівників закладів освіти.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми готує відділ освіти виконавчого комітету Чулаківської сільської ради на підставі даних наданих керівниками закладів освіти до 30 січня поточного  року.

 

 

 

Секретар  виконкому                                                                А.А. Тарасова


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь