Про встановлення ставок збору за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення

Дата: 20.04.2021 08:35
Кількість переглядів: 453

ЧУЛАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                           П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Восьмої  сесії  восьмого  скликання

 

Про встановлення ставок збору за

спеціальне використання лісових

ресурсів місцевого значення

 

       Відповідно   до   статті   1   Закону   України   "Про   засади   державно  регуляторної політики у сфері господарської діяльності", статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 72, 73, 77 Лісового кодексу України, на підставі пункту 331.11 статті 331 Податкового кодексу України, з урахуванням вимог Закону України "Про охорону навколишнього природного ередовища" та Закону України "Про рослинний світ", з метою раціонального використання лісових ресурсів і збільшення надходжень до місцевих бюджетів, сільська рада

ВИРІШИЛА:

        1.  Затвердити:

       Ставки  збору   за   заготівлю   другорядних   лісових   матеріалів, здійснення   побічних  лісових   користувань,   використання   корисних властивостей лісів (додаються);

       Порядок  обчислення  збору  та  подання   податкової  звітності   за спеціальне  використання     лісових ресурсів  місцевого   значення  (додається);

       Порядок індексації ставок збору за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення (додається).

      2. Контроль за виконанням рішення покласти на на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, екології, містобудівної діяльності, житлово-комунального господарства та управління власністю.

 

Сільський голова                                                                    О.О.Мусієнко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Чулаківської сільської ради

від ____________ р. № ____

 

СТАВКИ ЗБОРУ

за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів (спеціальне використання лісових ресурсів)*

№ з/п

Вид використання лісових ресурсів

Одиниця виміру

Ставка збору (грн.)

І. Заготівля другорядних лісових матеріалів

 1.

Деревна зелень:

 

 

а) дрібні пагони і гілки дерев, підліску, підросту

за 1 кг

 

ІІ. Побічні лісові користування

1.

Заготівля сіна (крім заготовленого на сільгоспугіддях, що входять до складу земель лісогосподарського призначення)

за 1 тонну

 

2.

Заготівля дикорослих плодів

за 1 кг

 

3.

Заготівля лікарських рослин

 

 

лікарська сировина в сирому вигляді

за 1 кг

 

4.

Заготівля горіхів:

 

 

а) ліщина

за 1 кг

 

б) горіх грецький

за 1 кг

 

5.

Збирання лісової підстилки

за 1 кг

 

6.

Заготівля очерету

за 1 кг

 

7.

Випасання худоби

 

 

а) великої рогатої худоби, коней

за одну голову на сезон

 

б) молодняка великої рогатої худоби

за одну голову на сезон

 

в) овець, кіз

за одну голову на сезон

 

 

*Збір громадянами у лісах дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів та грибів для власного споживання відноситься до загального використання лісових ресурсів і проводиться у межах норм безоплатного збору безкоштовно.

 

№ з/п

Вид використання лісових ресурсів

Одиниця виміру

Ставка збору (грн.)

ІІІ. Використання корисних властивостей лісів

7.

Строкове використання лісових ділянок (довгострокове тимчасове користування лісами) для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт

 

 

а) лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення

ставка збору у рік за 1 га лісової ділянки

5,6 відсотків від нормативної грошової оцінки ріллі відповідного адміністративного району Кіровоградської області

б) рекреаційно-оздоровчих лісів

ставка збору у рік за 1 га лісової ділянки

5,6 відсотків від нормативної грошової оцінки ріллі відповідного адміністративного району Кіровоградської області

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Чулківської сільської ради

від ____________ р. № ____
ПОРЯДОК
обчислення збору та подання податкової звітності за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення

 

Платниками збору за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення є лісокористувачі - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичні особи - підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов
договору довгострокового тимчасового користування лісами. Об'єктом оподаткування збором є: другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків та інших другорядних лісових матеріалів); побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань); використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт.

Суб'єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, направляють органам державної податкової служби перелік лісокористувачів, яким видано лісові квитки, або укладені договори на право довгострокового тимчасового користування лісами.

Сума збору обчислюється суб'єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, і зазначається у таких дозволах.

Сума збору, зазначена в лісовому квитку, підлягає перерахунку суб'єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, у разі якщо фактичний обсяг використання лісових ресурсів перевищує зазначений у лісовому квитку на весь обсяг такого перевищення.

Підставою для перерахунку є спеціальний дозвіл та акти огляду місць використання лісових ресурсів.

Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному кварталу.

Тимчасові лісокористувачі щокварталу складають розрахунок збору наростаючим підсумком з початку року за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, у якому окремим рядком зазначається сума збору, та подають його органу державної податкової служби за місцезнаходженням лісової ділянки у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за винятком: лісокористувачів, якими до отримання лісових квитків збір вноситься в каси суб'єктів лісових відносин, які їх видають: фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісові квитки; лісокористувачів (крім фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума збору в лісовому квиткові не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому сплачується збір; лісокористувачів з іншої області, які сплачують збір повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань, використання корисних властивостей лісів.

Про надходження суми збору в касу суб'єкта лісових відносин, що видає спеціальні дозволи, у спеціально заведеній книзі робиться запис і лісокористувачеві видається квитанція. Одночасно в лісовому квиткові робиться позначка про сплату збору в касу (зазначаються номер і дата квитанції про сплату).

Лісокористувачі сплачують збір у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду.

Збір сплачується лісокористувачами щокварталу рівними частинами від суми збору, зазначеної в спеціальному дозволі, виданому у відповідному календарному році, крім сум збору, сплачених відповідно до підпунктів 334.2.1 і 334.2.2 пункту 334.2 статті 334 Податкового кодексу.

При отриманні дозволу в поточному році (або донарахуванні суми збору) після чергового строку сплати збору лісокористувачі сплачують усі суми збору за строками, що минули.

Податкова звітність подається в строки та в порядку, встановленому главою 2 Податкового кодексу України. 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Чулківської сільської ради

від ____________ р. № ____

 

ПОРЯДОК

індексації ставок збору за спеціальне використання

лісових ресурсів місцевого значення

 

Індексація ставок збору за спеціальне використання лісових ресурсів нараховується за наступною формулою:

Н(і) = Н(п) х І(в)/100,

Де Н(і) – проіндексована ставка збору за поточний рік, в гривнях за відповідну одиницю виміру;

Н(п) – ставка збору в попередньому році, в гривнях за відповідну одиницю виміру;

І(в) – індекс цін за попередній календарний рік офіційно визначений та оприлюднений Державною службою статистики України.

Індексація в поточному році не проводиться якщо значення І(в) за попередній календарний рік не перевищує 100 відсотків.

Індексація обчислюється тимчасовими лісокористувачами самостійно та сплачується після оприлюднення Держкомстатом індексу споживчих цін.

Під час проведення індексації базовим вважається значення збору станом на 31 грудня 2013 року.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь