Про створення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Чулаківської сільської ради, затвердження її персонального складу та Положення

Дата: 23.04.2021 13:24
Кількість переглядів: 203

Чулаківська сільська рада

Голопристанського району

Херсонської області

Виконавчий комітет

 

Проект Р І Ш Е Н Н Я

 

Про створення комісії

з питань захисту прав дитини

виконавчого комітету Чулаківської  

сільської ради, затвердження її

персонального складу та Положення

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», з метою сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток, керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради  

 

в и р і ш и в:

 

1. Створити комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Чулаківської сільської ради у складі 9 осіб.

2. Затвердити персональний склад комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області (Додаток 1) та Положення про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області (Додаток 2).

3. Організаційне виконання рішення покласти на службу у справах дітей виконавчого комітету Чулаківської сільської ради (Писарєва І.А.).

4. Дане рішення набирає чинності з 05 травня 2021 року.

        5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                                                 О.О. Мусієнко

 

 

                                                                                                                    Додаток № 1

                                                                          До рішення виконавчого комітету

                                                                          Чулаківської сільської ради

                                                                          від                           №

                                                                

СКЛАД

комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області.

Голова комісії:

Мусієнко                                         - сільський голова Чулаківської сільської  

Олександр Олександрович             ради - голова  комісії з питань захисту прав 

                                                          дитини  виконавчого комітету Чулаківської 

                                                          сільської ради Голопристанського району

                                                          Херсонської області

 

Писарєва                                         - начальник служби у справах дітей 

Ірина Анатоліївна                           виконавчого комітету Чулаківської 

                                                          сільської    ради Голопристанського району   

                                                          Херсонської області – секретар комісії  

                                     

                                          ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

 

Антонов                                            - в.о. начальника сектору превенції 

Євген Олександрович                     Голопристанського відділення поліції Ново 

                                                          каховського відділу поліції Головного  

                                                          Управління Національної поліції в 

                                                          Херсонській області

 

Вовкодав                                           - спеціаліст 2 категорії з питань 

Ольга Олексіївна                              соціального захисту відділу з питань   

                                                            забезпечення діяльності ЦНАП 

                                                            виконавчого комітету Чулаківської 

                                                            сільської ради Голопристанського району 

                                                            Херсонської області

 

Захарченко                                        - медична сестра загальної практики              

Світлана Данилівна                         сімейної медицини центру первинної  

                                                            медико – санітарної допомоги

 

Качан                                                 -  інспектор з охорони правопорядку         

Олександр Дмитрович                     виконавчого комітету Чулаківської 

                                                           сільської ради Голопристанського району 

                                                           Херсонської області

 

Кравченко                                        - начальник відділу освіти  виконавчого   

Діана Анатоліївна                            комітету Чулаківської  сільської ради

                                                           Голопристанського району 

                                                           Херсонської області

 

Негра                                                  державний нотаріус ( за згодою)

Олег Анатолійович

 

Соляник                                            в.о. директора центру надання соціальних 

Ксенія Юріївна                                послуг   виконавчого комітету  

                                                           Чулаківської  сільської ради 

                                                           Голопристанського району 

                                                           Херсонської області

  

 

Секретар виконкому                                                                    А.А. Тарасова

 

                    Додаток 2

                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                  Чулаківської сільської ради

                               від                   №

                                                                           

                                                                                                   

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області.      

 

        1. Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється головою сільської ради.

        2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про освіту», «Про соціальні послуги»,  «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також положенням про неї, розробленим відповідно до цього Положення.

         3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

        4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

        1) затверджує персональний склад міждисциплінарної команди із числа працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема служби у справах дітей, структурних підрозділів районної державної адміністрації з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, уповноважених підрозділів органів Національної поліції (органів ювенальної превенції), закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення (далі - уповноважені суб’єкти);

       2) розглядає питання щодо:

           - подання службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі;

           - доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

           - доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;

           - вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

           - вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

             - вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі;

             - підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

             - доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

             - визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

            - доцільності встановлення, припинення опіки, піклування;

            - стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;

           - стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

           - розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

           - доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

           - надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

           - забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;

        3) розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо:

            - взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі потреби строку соціального супроводу);

            - направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і виконують такі програми;

         4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування в школі-інтернаті.

          Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня враховується думка дитини у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

         5. Комісія має право:

             - одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

             - подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними вимог законодавства про захист прав дітей, у тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

              - утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених суб’єктів, громадські об’єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

             - залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні організації, громадські об’єднання, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

         6. Комісію очолює голова сільської ради. Голова комісії може мати заступника.

             Організація діяльності комісії забезпечується службою у справах дітей виконавчого комітету Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області.

             Заступник голови сільської ради може виконувати повноваження заступника голови комісії.

          7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заступники керівників органів Національної поліції (органів ювенальної превенції) та Мін’юсту, а також працівник служби у справах дітей, який виконує обов'язки секретаря комісії.

         8. Основною організаційною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

         Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини загальної кількості її членів.

         До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання.

         У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи повинні бути попередженні письмово.

         На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

         9. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду.

        10. Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

        11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення або рекомендацій, викладається у письмовій формі та додається до нього (них).

        12. Голова, його заступник і члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

 

Секретар виконкому                                                                           А.А. Тарасова


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь