Про схвалення прогнозу бюджету Чулаківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки

Дата: 26.08.2021 16:36
Кількість переглядів: 286

Чулаківська сільська рада

Голопристанського району

Херсонської області

Виконавчий комітет

 

 ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

Про схвалення прогнозу

бюджету Чулаківської сільської

територіальної громади на

2022-2024 роки

 

        Відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України, враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевих бюджетів та Інструкції щодо його складання (зі змінами), керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Чулаківської сільської ради

ВИРІШИВ:

 1.  Схвалити прогноз бюджету Чулаківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки (додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на членів виконкому Трофименко С.В., Самойленко Т.О., Смольянінову Н.О., Войтик-Миронюк Л.О., Глуховцова М.О.

 

Сільський голова                                                                          О.О. Мусієнко

 

ЧУЛАКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА    РАДА 

 ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО   РАЙОНУ  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

75635, вул.Жовтнева, с. Чулаківка, тел./факс (05539)4-35-42, тел.. 4-34-02,

Е-mail:chulakivka@ukr.net,

ЄДРПОУ 26432553 , тел.: 4-35-42

 

 

Прогноз Бюджету Чулаківської сільської територіальної громади

на 2022-2024 роки

 

І. Загальна частина

 

Прогноз Бюджету Чулаківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки ґрунтується на принципах збалансованості бюджетної системи з урахуванням нової моделі податково – бюджетної політики в середньостроковій перспективі, які здійснюватимуться для досягнення довгострокових стратегічних цілей, зміцнення ресурсної бази  бюджету громади, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, впровадження соціальних, економічних і демократичних стандартів життєдіяльності людини, при цьому недопущення розбалансування бюджету.

Прогноз базується на положеннях і завданнях, визначених в проекті Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року та реформ у сфері посилення фінансової спроможності місцевих бюджетів, передбачених у змінах до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України ( щодо децентралізації місцевих бюджетів ).

Фінансування видатків  бюджету громади,  програм на період до 2027 року здійснюватиметься в рамках фінансового ресурсу бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Метою соціально-економічної політики на 2022-2024 роки є створення умов для розвитку і модернізації економіки  громади:

 • управлінських, організаційних та фінансових можливостей стимулювання співробітництва територіальної громади на міжрегіональному рівні для розв’язання спільних проблем розвитку органами місцевого самоврядування;
 • підтримання економічного зростання шляхом виконання бюджету;
 •  формування режиму максимального сприяння бізнесу та поліпшення фінансових показників діяльності підприємств комунальної власності;
 • сприяння збалансованому територіальному розвитку;
 • узгодження інтересів бізнесу, влади і громади;
 • створення позитивного іміджу  громади;
 • сприяння інвестиційному розвитку та розвитку соціально-економічної сфери;
 • модернізація інфраструктури і базових секторів економіки шляхом усунення усталених структурних проблем в секторах економіки  громади;
 • прийняття подальших рішень щодо розвитку соціальної сфери, які не повинні зводитися до механічного нарощування витрат;
 • проведення видатків місцевого бюджету на виконання програм, які віддзеркалюють політику держави щодо збереження і розвиток людського та соціального капіталу шляхом підвищення ефективності та стабільності соціального захисту, поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування;
 • забезпечення стабільної екологічної ситуації;
 • реалізації інвестиційних проектів у різних галузях.

Визначені пріоритети відповідають державним пріоритетам та враховують першочерговість вирішення найактуальніших проблем громади.

У бюджетній сфері основним завданням залишатиметься:

 • забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи шляхом встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі;
 • підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом впровадження програмно-цільового методу та подальшої оптимізації бюджетних програм;
 • підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
 • збільшення інвестиційного ресурсу бюджету громади;
 • забезпечення оптимального податкового навантаження та виконання гарантованих державою соціальних зобов’язань.

Визначені пріоритети відповідають державним пріоритетам та враховують першочерговість вирішення найактуальніших проблем області.

Планування доходів бюджету Чулаківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, діючого Податкового  кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»,наказу Міністерства фінансів України від 23.06.2021 року №365 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету, беручи до уваги лист Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки» та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Крім того, враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555.     Прогноз базується на результатах аналізу розвитку економіки, побудованих на принципах децентралізації фінансів, поліпшення умов ведення бізнесу та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування.

При розрахунках показників видатків та наданні кредитів необхідно враховувати основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку за сценарієм 1 та підвищення розмірів державних соціальних стандартів:

 

При розрахунку прогнозу доходів бюджету громади було враховано основні показники економічно – соціального розвитку громади на цей період.

 

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України

 • 2020 – 2024 роках

Назва

2020

2021

2022

2023

2024

Звіт

Очікуване

 

Прогноз

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт:

 

 

 

 

 

номінальний, млрд грн

4 194,1

4 808,5

5 368,7

5 993,9

6 651,0

у відсотках до попереднього року

96,0

104,1

103,8

104,7

105,0

Індекс споживчих цін (ІСЦ):

 

 

 

 

 

грудень до грудня попереднього

 

 

 

 

 

року, відсотки

105,0

108,9

106,2

105,3

105,0

Індекс цін виробників (ІЦВ):

 

 

 

 

 

грудень до грудня попереднього

 

 

 

 

 

року, відсотки

114,5

117,0

107,8

106,2

105,7

Рівень безробіття населення у віці 15–

 

 

 

 

 

70 років за методологією Міжнародної

 

 

 

 

 

організації праці, відсотків до робочої

 

 

 

 

 

сили відповідного віку

9,5

9,2

8,5

8,0

7,8

Сальдо торговельного балансу,

 

 

 

 

 

визначене за методологією платіжного

 

 

 

 

 

балансу, млн доларів США

-1 790

-6 244

-8 595

-10 623

-12 096

Експорт товарів та послуг:

 

 

 

 

 

млн доларів США

60 673

65 983

70 286

75 686

81 668

у відсотках до попереднього року

95,5

108,8

106,5

107,7

107,9

Імпорт товарів та послуг:

 

 

 

 

 

млн доларів США

62 463

72 227

78 881

86 309

93 764

у відсотках до попереднього року

82,1

115,6

109,2

109,4

108,6

Припущення прогнозу:

 

 

 

 

 

Облікова ставка Національного

 

 

 

 

 

банку України, відсотків річних на

 

 

 

 

 

кінець періоду

6,0

7,5

7,0

5,5

5,2

Обмінний курс гривні до долара

 

 

 

 

 

США, гривень за долар США

 

 

 

 

 

в середньому за період

27,0

28,0

28,6

28,8

29,2

на кінець періоду

28,3

28,6 [±1]

28,7 [±1]

28,9 [±1]

29,4[±1]

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

 

Прогнозний прожитковий мінімум на 2022 – 2024 роки, врахований у розрахунку прогнозних даних, становить:

 

 

 

2022 рік

 

 

2023 рік

 

 

2024 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

з

 

з

з

 

з

 

з

з

 

з

 

з

 

січня

 

липня

 

грудня

січня

 

липня

 

грудня

січня

 

липня

 

грудня

Прожитковий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мінімум, грн:

2 393

 

2 508

 

2 589

2 589

 

2 713

 

2 778

2 778

 

2 911

 

2 972

на одну особу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для дітей віком

2 100

 

2 201

 

2 272

2 272

 

2 381

 

2 438

2 438

 

2 555

 

2 609

до 6 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для дітей віком

2 618

 

2 744

 

2 833

2 833

 

2 969

 

3 040

3 040

 

3 186

 

3 253

від 6 до 18 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

працездатних

2 481

 

2 600

 

2 684

2 684

 

2 813

 

2 880

2 880

 

3 018

 

3 082

осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для осіб, які

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

втратили

1 934

 

2 027

 

2 093

2 093

 

2 193

 

2 246

2 246

 

2 354

 

2 403

працездатність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час формування видаткової частини на 2022 – 2024 роки буде враховано такі показники:

 

 

 

 

 

 

Посадовий оклад працівника І

 

 

 

Мінімальна заробітна плата

тарифного розряду Єдиної

 

 

 

 

 

 

тарифної сітки

 

 

 

грн

темпи приросту, %

грн

 

темпи приросту, %

 

 

 

 

 

 

 

 

з

01

січня

6 500

 

2 893

 

 

2022 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

01

жовтня

6 700

3,1

2 982

 

3,1

2022 року

 

 

 

 

 

 

 

 

з

01

січня

7 176

7,1

3 193

 

7,1

2023 року

 

 

 

 

 

 

 

 

з

01

січня

7 665

6,8

3 411

 

6,8

2024 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна бюджетна політика щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин у 2022 – 2024 роках буде спрямована на розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів, а також збереження дворівневої системи міжбюджетних відносин.

 

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

       Площа земель сільськогосподарського призначення складає 27038 га, що становить   37,4 % від загальної площі земель (за винятком водного фонду).  Загальна площа лісового фонду 12189,9 га – 17,1% території. Природні водні об’єкти займають 89167,5 га  - 55,2% всієї території  сільської ради, ставки займають 530.7 га земель водного  фонду – 0,05% території ради.  Під захистом Рамсарської конвенції  знаходяться 6682 га водно-болотних угідь Дніпровського лиману, що повинні війти до складу Нижньодніпровського природного національного парку. Загальна площа природно-заповідного фонду  становить 34.7%  проти  8.7% по області. 

Територіальна громада створена в межах населених пунктів села Чулаківка, селища Садове, села Братське, села Іванівка, селища Вільна Дружина, села Пам’ятне, села Олександрівка, села Очаківське, села Вільна Україна, села Рибальче, Забарине , селище Виноградне, села Геройське (всього 13  населених пунктів).

Чулаківська  територіальна громада розташована на Лівобережжі Херсонщини в   25 км  на північний захід від районного центру м. Скадовськ  і 70 км від обласного центру          м. Херсон в південній степовій зоні та близько 50 км від найближчої залізничної станції Олешки, з північного – заходу омивається Дніпровським лиманом з південного – заходу Ягорлицькою затокою Чорного моря.  Чулаківська  територіальна громада має дуже вигідне транспортне розташування, саме через Чулаківку проходить автошлях, що веде до узбережжя Чорного моря також повз населені пункти проходить автодорога Нова Збур’ївка – Геройське. Саме ця автодорога веде до Національного природного  парку Білобережжя Святослава розташованого на Кінбурзькій косі.

Площа громади складає 161,275 кв.км

Рибальченський старостинський округ   209,688 кв.км

Чулаківська сільська рада      134,607 кв.км

Олекандрівський старостинський округ   775,099 кв.м

Геройський старостинський округ   312,483 кв.м

Садівський старостинський округ   180,878 кв.м

Чисельність наявного населення станом на 01 січня 2021 року становить 7468 чол., в т.ч. село Чулаківка - 3000 чол., село Рибальче – 905 чол., село Забарине 84 чол.,             селище Виноградне 27 чол., село Геройське – 620 чол., село Олександрівка – 443 чол.,                         село Очаківське – 135 чол., село Вільна Україна – 5 чол., село Пам’ятне – 1070 чол.,      селище Садове – 657 чол., село Братське  192 чол., село Іванівка – 309 чол., селище Вільна Дружина – 21 чол.

Загальна кількість дітей 1306 дитини, у тому числі:

Рибальченський старостинський округ - 127 дітей (дошкільного віку – 40, шкільного віку - 80, село Чулаківка 597 чол. ( дошкільного віку – 163 чол.,шкільного – 382 чол.); Садівський  старостинський округ -  196 чол. (дошкільного віку – 47, шкільного віку – 131 чол. ; Пам’ятненський старостинський округ - 227 чол. (дошкільного віку – 63, шкільного – 149 чол.; Олександрівський старостинський округ – 96 чол ( дошкільного віку – 26, шкільного – 64 чол.; Геройський старостинський округ – 63 чол( дошкільного віку – 7, шкільного – 46 чол.)

 - пенсіонерів за віком – 1450 чол.: село Чулаківка 358 чол., Рибальченський старостинський округ – 232 чол., Олександрівський старостинський округ – 210 чол., Садівський та Пам’ятненський старостинські округи – 475 чол.,Геройський старостинський округ – 175 чол.

Протягом 2020 року народилось 29 чол., померло – 83 чол.

 

п/п

Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх  складу, із зазначенням адміністративного статусу

Чисельність населення станом на 01 січня 2021 року

Відстань до адміністративного центру територіальної громади, 

км

 

Загальна чисельність населення об’єднаної  громади

7468

 

1.

Центральна садиба

3000

 

с. Чулаківка

3000

 

2.

Рибальченський старостат

1016

 

с.Рибальче

905

33

с. Забарине

84

29

сел. Виноградне

27

37

3.

Геройський старостат

620

 

с. Геройське

620

70

4.

Олександрівський старостат

583

 

с. Олександрівка

443

35

с. Очаківське

135

30

с. Вільна Україна

5

43

5.

Пам’ятненський старостат

1070

 

с. Пам’ятне

1070

9

6.

Садівський старостат

1179

 

сел. Садове

657

13

с. Братське

192

14

с. Іванівка

309

25

сел. Вільна Дружина

21

21

 

ІІІ. Загальні показники бюджету

Прогноз включає показники бюджету Чулаківської сільської  територіальної громади за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, взаємовідносинами бюджету територіальної громади з бюджетами інших рівнів, враховує положення та показники, визначені прогнозом, схваленим у попередньому бюджетному періоді, а також прогнозні показники за бюджетними програмами.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування  показників проєкту бюджету територіальної громади на 2022 рік. Формування проєкту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади, а також змін у нормативно-правовій базі.

При розрахунку показників бюджету Чулаківської сільської  територіальної громади на 2022-2024 роки враховано підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2019 - 2020 роки та очікуване виконання за 2021 рік, норми податкового та бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування, індекс споживчих цін.

ІV. Показники доходів бюджету

Законодавчою основою формування дохідної частини бюджету Чулаківської сільської  територіальної громади є норми Бюджетного та Податкового кодексів України.

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

 - фактичні показники економічного і соціального розвитку територіальної громади за 2020 рік;

 - очікувані показники економічного і соціального розвитку Чулаківської сільської  територіальної громади за 2021 рік;

- прогнозні показники економічного і соціального розвитку на 2022-2024 роки;

- макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586 та визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548;

 - застосування чинних ставок загальнодержавних податків;

- застосування індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, із значенням 100 відсотків;

 - підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

- застосування ставок місцевих податків, встановлених рішенням 10-ї сесії 8-го скликання «Про затвердження місцевих податків на території Чулаківської ОТГ на 2022 рік» №222 від 23.06.2021р.  та рішенням 10-ї сесії 8-го скликання «Про затвердження податку на майно  на 2022 рік в частині плати земельного податку» №221 від 23.06.2021.

- зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання- платників податків;

- інформацію структурних підрозділів селищної ради.

 Відповідно до статей 98-100 Бюджетного кодексу України система бюджетного вирівнювання передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень податку на доходи фізичних осіб у розрахунку на одного жителя, шляхом передачі трансфертів.

 Сподіваний обсяг базової  дотації на період 2022, 2023 та 2024 років розраховано в сумі 10 982 100,00 грн., 12 958 300,00 грн. та 15 298 400,00 грн. відповідно.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади, як і в попередні періоди, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати. Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб.

Єдиний податок – це другий бюджетоутворюючий податок, який зараховується до місцевого бюджету у 100% розмірі. Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників.

Розрахунок прогнозної суми плати за землю на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки. Збільшення надходжень податку на майно (плати за землю) зумовлено прогнозованим збільшенням площ, щодо яких проведена грошова оцінка земель, проведенням інвентаризації земельних ділянок, наданих у користування та оренду, проведенням індексації нормативної грошової оцінки землі та укладенням нових  угод на оренду землі  і переглядом розміру орендної плати.

Прогноз неподаткових надходжень (адміністративний збір, орендна плата, державне мито) розроблений на підставі динаміки надходжень за попередні роки, кількості укладених договорів оренди на приміщення, розрахунку плати за розміщення тимчасово вільних коштів.

 

VІ . Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2022-2024 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету територіальної громади, ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів. Фінансування видатків бюджету Великолюбінської  територіальної громади, цільових програм на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Першочергово при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та некомерційними підприємствами охорони здоров’я. Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства,  впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей  цільових (комплексних) програм.

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:

1. Державне управління - забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню місцевим самоврядуванням, утвореними установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних і делегованих повноважень.

2. Освіта. Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головними розпорядниками бюджетних коштів  та у середньостроковій перспективі будуть направлені на  повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію; забезпечення діяльності  дошкільних навчальних закладів, створення умов для їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів; урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти, охоплення дітей обов’язковою дошкільною освітою; здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної, конкурентоспроможної та доступної освіти шляхом реалізації таких заходів:  забезпечення в рамках продовження реформи загальної середньої освіти «Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього середовища; забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази; розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально до місця їх проживання, врахування індивідуальних потреб і можливостей таких здобувачів освіти; забезпечення доступності мистецької і позашкільної освіти та інтегрування її в європейський простір.

 В результаті проведеної роботи очікується  створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення; сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів - до професійного розвитку; надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей. Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 5 закладів дошкільної освіти,  , 6 установ загальної середньої освіти та 1  дитячу школу мистецтв.

3.Охорона здоров»я. Ця галузь представлена виконанням Програми по забезпеченню інсуліном хворих на цукровий та нецукровий діабети, забербечення безкоштовними ліками  хворих на рідкісні захворювання. Пріорітетним напрямком галузі є реалізація права громадян на якісну та доступну медико-санітарну допомогупопередження розвитку захворювань та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення.

4. Соціальний захист та соціальне забезпечення . Основними цілями реалізації державної політики у цій сфері на 2022-2024 роки є посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення. Завданнями на 2022-2024 роки є: забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує; прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки; забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів.

Очікувані результати -  адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог законодавства, спрощення порядку надання соціальних послуг через впровадження нових, сучасних комп’ютерних та Інтернет-технологій; охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади.

5. Культура і мистецтво . Основними завданнями цієї галузі є популяризація народної творчості, її осучаснення;  проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на  відродження історичної пам»яті та естетичне виховання молоді; розкриття творчого потенціалу різновікових груп населення територіальної громади.

6. Фізична культура і спорт  - підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, набуття навичок здорового способу життя, зміцнення здоров’я нації та попередження захворювань; забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, підтримка спорту вищих досягнень.

7. Житлово-комунальне господарство . Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства є задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання і належне утримання об’єктів комунальної власності.  Серед основних цілей реалізації державної політики у цій сфері є: забезпечення утримання в належному стані доріг населених пунктів територіальної громади; утримання в належному екологічному та санітарному стані території громади;  збереження та утримання на належному рівні зелених зон , кладовищ,  зон відпочинку,  забезпечення функціонування системи вуличного освітлення.

 

VII.  Взаємовідносини бюджету з іншими місцевими бюджетами

Основною метою побудови міжбюджетних відносин на середньостроковий період є забезпечення надання якісних послуг жителям громади та підвищення ефективності використання коштів селищного бюджету.

Відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу  з місцевого бюджету територіальної громади передбачається субвенція Голопристанській міській територіальній громаді на відшкодування витрат, пов'язаних із компенсацією видатків на утримання Голопристанської ЦРЛ та часткова компенсація видатків на заробітну працю медичних сестер  Голопристанськогї ЦПМСД в частині видатків Чулаківської амбулаторії.

 

В прогнозі бюджету Чулаківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки наявні наступні додатки:

 • додаток 1 «Загальні показники бюджету»;
 • додаток 2 «Показники доходів бюджету»;
 • додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;
 • додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»;
 • додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
 • додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;
 • додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Не подаються у зв»язку з відсутністю показників:

 • додаток 4 «Показники місцевого боргу»;
 •  додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»;
 • додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
 • додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;
 • додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів».

Начальник фінансового відділу                                                Алла ШАЦИЛО

завантажити додатки за посиланням

https://rada.info/upload/users_files/26432553/ba58dc841aceab21478ce4ed31f66c9a.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/26432553/a66abeca8e89a85319dc1b46979d1713.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/26432553/b99670c36ec4f7244e8c93a8ba104419.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/26432553/7797db300c9100d65575a6cba7dc3de5.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/26432553/1922f3b7abb41b292811c7442c0cf561.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/26432553/d3c161e6e9d88e40e3125648630ede44.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/26432553/14c6b2f8c6b52c7f19f01fa1bf0f8156.xlsx


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь