Про затвердження правил утримання домашніх тварин на території Чулаківської сільської ради

Дата: 09.09.2021 16:07
Кількість переглядів: 349

ЧУЛАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Чотирнадцятої  сесії восьмого скликання

 

                                                                                                                                

Про затвердження правил утримання

домашніх тварин на території 

Чулаківської сільської ради

 

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та на виконання Указу Президента України від 22.03.2001 N 192/2001 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні", з метою забезпечення санітарного, епідемічного та епізоотичного благополуччя на території Чулаківської сільської ради, захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити Правила утримання домашніх тварин на території Чулаківської сільської ради, згідно з додатоком №1.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, екології, містобудівної діяльності, житлово-комунального господарства та управління власністю.

 

 

Сільський голова                                                                       О.О.Мусієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1 до рішення сільської ради

ПРАВИЛА

утримання домашніх тварин на території 

Чулаківської сільської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1.1. Правила поводження та утримання домашніх тварин на території Чулаківської сільської ради (надалі - Правила) розроблено з метою врегулювання відносин у сфері поводження і утримання тварин на території Чулаківської сільської ради, забезпечення сприятливих умов безпечного спільного проживання людини і тварин, укріплення моральності й гуманності суспільства, захисту та запобігання стражданням і загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, захисту їх природних прав, забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, інших прав та законних інтересів громадян щодо поводження із тваринами, покращення екологічного, санітарно-ветеринарного та епідеміологічного стану на території Чулаківської сільської ради.

Правила установлюються вимоги до утримання домашніх тварин на території Чулаківської сільської ради.

1.2. Дія цих Правил поширюються на поводження, утримання, розведення та регулювання чисельності тварин юридичними особами, незалежно від форм власності та фізичними особами на території Чулаківської сільської ради. Вимоги цих Правил поширюються також на осіб, яким ці тварини належать на інших підставах, що не суперечать діючому законодавству України.

1.3. Правовою основою Правил є Закони України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про захист тварин від жорстокого поводження”, “Про місцеве самоврядування України”, “Про тваринний світ”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про ветеринарну медицину”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист населення від інфекційних хвороб” та Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 2 червня 2009 року № 264 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах" та інших нормативно-правових актів.

1.4. Правила базуються на наступних принципах:

- гуманного ставлення до тварин;

- участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов'язаних з утриманням тварин;

- обов'язкового виконання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану у селі;

- забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин на території сільської ради.

 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

ідентифікація домашніх тварин - біркування, чіпування, таврування тварин тощо, з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

місце або зона для вигулу тварин - територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог Правил:

навчально - дресирувальннй майданчик для собак - це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, призначена для дресирування собак;

екскременти - відходи життєдіяльності тварини;

потенційно небезпечні собаки - собаки, які належать до порід собак, визнаних потенційно небезпечними, а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Перелік таких порід наведено у Додатку 1. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;

собаки, шо визнані небезпечними - собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України.

адаптованість собаки в умовах населеного пункту - перевірка мінімально необхідного переліку навичок, виконання яких дозволяє "визначити стан нервової системи собаки, його керованість, ступінь безпеки собаки по відношенню до його власника й оточення, а також наявність у самого власника навичок керування собакою - визначається шляхом тестування за встановленою програмою;

бездоглядні тварини - домашні собаки та коти, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки, що мають ошийник з особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться без власника та не на прив'язі на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті та інших громадських місцях;

вигул собак - тимчасове знаходження собак у присутності їхніх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі поза місцями постійного проживання цих собак з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку;

відчуження тварини - передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам у спосіб, що не заборонений чинним законодавством;

власник собаки чи кота - юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству України;

домашні собаки та коти - тварини, які утримуються власниками як домашні улюбленці, компаньйони-помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна тощо), об'єкти комерційного використання, що знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім'ї або уповноваженої власником особи;

куточок живої природи - складова частина кабінету (відділу, лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів, які створюються для проведення навчальних, практичних занять з метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування фактичних умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами і тваринами, на які є відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб;

поводир незрячого (тварина супроводу) - собака, який використовується для полегшення пересування в умовах міста інвалідів І або II групи, позбавлених зору або залишковий зір яких не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі, осіб, які мають обмежені фізичні можливості і потребують допомоги спеціально підготовленого собаки для пересування і спілкування. При цьому тварина повинна пройти підготовку у спеціалізованих закладах із підготовки собак-поводирів та реабілітації інвалідів. Після закінчення навчання (підготовки), тварина разом з комплектом необхідного спорядження та підтверджуючим документом установленого зразка (що має назву "Собака-поводир сліпого") передається особі, позбавленій зору; ,

пункт тимчасового утримання тварин (пункт перетримки) - спеціально обладнані приміщення (території") для тимчасового утримання вилучених або іншим способом відчужених тварин, а також знайдених або виловлених бездоглядних тварин;

службові тварини - тварини, використовувані в пошукових, сторожових, патрульно-постових, захисно-вартових, пошуково-рятувальних і інших службових цілях;

спровокована агресія-агресивна поведінка тварини викликана навмисними діями;

тимчасова ізоляція (карантинування) тварин - тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках (міні притулках) для утримання тварин до вирішення питань, пов'язаних з їхнім подальшим утриманням;

шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини - шкода, яка призвела до погіршення стану фізичного або психічного здоров'я людини, ушкодження майна, якщо існує причинно-наслідковий Зв'язок між дією цієї тварини і заподіяною шкодою;

біостерилізація - позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;

домашні тварини - корови, бики, коні, жеребці, птиця, собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні,  що,  як  правило,  не  мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;

евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

жорстоке умертвіння тварин - умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

карантинний майданчик - спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

притулки для тварин - спеціально призначені та облаштовані місця для утримання безпритульних тварин.

утримання в домашніх умовах - обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку;

 

3. ОБОВЯЗКИ ТА ПРАВА ВЛАСНИКІВ

ДОМАШНІХ ТА ІНШИХ ТВАРИН

 

 3.1. Особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані:

- дотримуватися вимог цих Правил, вимог нормативно-правових актів, ветеринарних та санітарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а також іншим тваринам;

- забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог чинного законодавства;

- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримуються домашні тварини (місце постійного утримання), та норм співжиття;

- забезпечувати своєчасне надання домашнім тваринам ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

- реєструвати домашніх тварин (собак та котів) віком від двох місяців і старше;

- зареєструвати новопридбаних домашніх тварин (собак та котів) протягом десяти днів від дати їх придбання;

- тримати сторожових собаку вольєрі або на прив'язі і спускати їх з неї лише в закритих дворах із висотою огорожі, що виключає можливість втечі. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу та по периметру об'єкта або території;

- утримувати (годувати) безпритульних собак або собак які мають власників, та які бродять без прив’язу на територіях і створюють загрозу безпеці людей та знищують фауну;

- забезпечити наявність намордника (для собак та інших тварин, які мають потенційно небезпечний характер), поводка, що необхідні для здіснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;

- забезпечити наявність ошийника з реєстраційним номером;

- не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях екскрементами тварин;

- прибирати екскременти за своїми тваринами;

- у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її за можливістю у власність до іншої особи або застосовувати методи евтаназії;

- у разі смерті тварини у місячний термін повідомити заклад, який видав реєстраційне посвідчення, для внесення змін до загальної бази даних домашніх тварин;

- здійснювати перевезення домашніх тварин усіма видами транспорту загального користування з додержанням правил, чинних на цьому виді транспорту, з обов'язковим забезпеченням безпеки людей;

- негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам та негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила такі дії, у ветеринарну установу для огляду;

- регулювати приплід тварин, у тому числі шляхом стерилізації; 

- в особистих господарствах жителів населених пунктів Чулаківської сільської ради (далі власників) утримуються різні види домашніх тварин і птиці, і для забезпечення в селі відповідної санітарної культури, очищення прибирання вулиць, збереження інших зелених насаджень, впорядкування пам’ятних місць, місць масового відпочинку людей, власники тварин (корів, коней, жеребців, птиці, а також собак і котів) зобов’язані дотримуватись правил:

- заводити домашніх тварин і птицю виходячи з наявних умов їх утримання та догляду;

- випасати тварин та вигулювати птицю тільки у відведених для цього місцях-громадських, індивідуальних огороджених толоках, індивідуальних подвір’ях, інших дозволених місцях випасання тварин має проводитись під доглядом власників;

- не допускати бездоглядного бродіння худоби вулицями, в парках населених пунктів, в місцях, облаштованих для відпочинку людей, нищення та забруднення худобою вулиць, пошкодження зелених насаджень. Не проводити випасання  худоби в недозволених і не відведених  для  цього місцях;

- буйних з проявами агресивності до людей, особливо дітей, тварин (биків), жеребців, інших) утримувати тільки на стійлі;

- власники зобов’язані дбати щодо безпеки належних їм тварин від захворювання інфекційними  хворобами і найперше хворобами, небезпечними  для здоров’я людей. У відповідності з ветеринарно-санітарними вимогами власники мають періодично піддавати власних тварин ветеринарно-діагностичним та клінічним обстеженням, профілактичним вакцинаціям та обробкам;

- У разі захворювання, або загибелі тварин, птиці, власник зобов’язаний негайно повідомити про це працівників установи державної ветеринарної медицини до зони обслуговування якої належать населені пункти Чулаківської сільської ради, неухильно виконувати  усні або письмові вказівки ветеринарного спеціаліста щодо організації проведення лікування, вимушеного забою чи утилізації трупа тварин, птиці з поверхні землі;

- За порушення правил утримання тварин, птиці, собак і котів, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою території населеного пункту  власники тварин притягуються  до адміністративної відповідальності відповідно до КУпАП.          

3.2. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити безпеку:

- супроводженої домашньої тварини, оточуючих  людей і тварин, а також майна від заподіяння нею шкоди; 

- дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних засобів, шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

При супроводженні домашніх та інших тварин не допускається залишення їх без нагляду. Супроводжувати  тварину може особа, яка досягла  14-річного віку.

3.3. Власники тварин мають право:

3.3.1. Утримувати:

3.3.1.1 домашніх тварин:

- на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо її огорожа забезпечує ізоляцію тварини на цій території;

- для юридичних осіб за умови наявності погодження зі службою ветеринарної медицини та відмітки про щорічне щеплення проти сказу для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі, з дослідною метою - у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.

- без поводків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально -   дресирувальних майданчиках;

- з метою охорони об'єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій за умови наявності обладнаних приміщень або на прив'язі;

- навчати тварин без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визначеними навчальними програмами та вигулювати їх на пустирях  або зонах для вигулу, спеціально відведених для цієї мети.

3.3.2. Власникам домашніх тварин забороняється:

-  утримувати незареєстрованих домашніх тварин (собак і котів);

- утримувати домашніх тварин в місцях загального користування;

- продавати домашніх тварин у невизначених спеціально для цього місцях;

- у стані алкогольного сп'яніння  вигулювати  домашніх тварин;

- вигулювати собак без повідків і намордників у невизначених спеціально для цього місцях;

- приводити домашніх тварин (окрім тих,  які  використовуються для здійснення  супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів  (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування;

- доручати вигул домашніх тварин особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;

- розводити тварин з уродженими патологіями, що спричиняють їм страждання, та  зі спадково закріпленою агресивністю;

- жорстоко поводитися з ними, залишати  бездоглядними  або знищувати їх;

- наносити тваринам побої, травми з метою їх примушування  до виконання будь-яких вимог;

- використовувати оснащення та інвентар, що травмують тварину при поводженні з нею;

- проводити собачі бої або інші заходи, які допускають жорстокість стосовно тварини;

- вирощувати  тварин (собак, котів) з метою отримання  їх м'яса і шкірок;

- викидати трупи тварин у контейнери для збирання сміття; 

- навчати собак атакувати  людину  в життєво важливі органи;

- інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження

 

 

 

 

 

4. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ДОМАШНІХ ТВАРИН

(СОБАК ТА КОТІВ)

 

4.1. Реєстрація домашніх тварин (собак та котів) здійснюється Чулаківської сільської радою за письмовою заявою власників тварин.

4.2. При реєстрації домашніх тварин (собак та котів) власник тварини ознайомлюється з правилами утримання домашніх тварин.

4.3. При реєстрації домашніх тварин (собак та котів) власнику тварини видається довідка про реєстрацію тварини, де вказуються усі дані щодо власника та тварини, присвоюється реєстраційний номер.

4.4. Власники домашніх тварин (собак та котів) повинні вигулювати тварин відповідно до цих Правил. На ошийнику обов’язково повинен бути розміщений реєстраційний номер тварини.

4.5. Власники домашніх тварин (собак та котів) повинні:

- реєструвати домашні тварини (собак та котів) віком від двох місяців і старше;

- зареєструвати новопридбаних домашніх тварин (собак та котів) протягом десяти днів від дати їх придбання;

- зареєструвати домашні тварини (собак та котів) протягом двох робочих днів з  поміткою «тимчасово на період з _____ по ____», у разі тимчасового перебування тварини на території Чулаківської сільської ради.

4.5. У разі смерті чи загибелі зареєстрованої домашньої тварини (собаки чи кота), власник тварини повинен письмово повідомити про це Чулаківську сільську раду у термін тридцяти календарних днів.

 

5. ЗНАХОДЖЕННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН ПОЗА МЕЖАМИ ЇХ ПОСТІЙНОГО УТРИМАННЯ

 

 5.1. Власники домашніх тварин та/або відповідальні особи за дорученням власника тварини (супроводжувальні особи) зобов’язані супроводжувати домашніх тварин поза межами її постійного утримання.

5.2. Забороняється супроводжувати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

5.3. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити безпеку:

- супроводжуваної тварини;

- оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;

- дорожнього руху при проходженні з твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

5.4. Забороняється супровід потенційно небезпечних собак та собак, які визнані небезпечними, особам, яким не виповнилося 16 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною.

5.5. Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір'я, організацій, підприємств тощо лише на повідку з прикріпленим до нашийника особистим номерним знаком, а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними, обов'язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику.

5.6. Особа, яка супроводжує собаку чи кота, також зобов'язана:

- здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які позначені відповідними знаками або надписами;

- прибирати екскременти за своїми тваринами в місцях загального користування;

- навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування.

Власники собаки, яку визнано небезпечною, не мають права вигулювати цих собак без повідка та намордника на території місць або зон для вигулу тварин.

5.7. Не дозволяється приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків.

5.8. Забороняється залишати тварин бездоглядними. Бездоглядні тварини підлягають вилову.

 

6. ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИЕПІЗООТИЧНІ ЗАХОДИ

 

 61. Собаки та коти, незалежно від породи, починаючи з 3-місячного віку повинні щорічно в обов'язковому порядку бути щеплені проти сказу у закладах ветеринарної медицини або лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.

6.2. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.

Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.

6.3. У випадку укусу або травмування собакою чи котом людини, власник або постраждала особа повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров'я і ветеринарної медицини.

6.4. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також при підозрі захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомляти установу ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин.

 

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

 

 7.1. Транспортування домашніх тварин (дрібних звірів і птахів у клітках, а також собак у намордниках за наявності повідків та котів з пред'явленням відповідних документів на них про реєстрацію) у громадському транспорті дозволяється:

- при відсутності знаку заборони при вході;

- на задній площадці транспортного засобу;

- при наявності індивідуального номерного знаку (жетону);

- для собак дрібних порід та котів у спеціальних контейнерах, що забезпечують надійну ізоляцію тварини, а також безпечні для її здоров'я;

- за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях загального користування і гарантії безпеки іншим особам чи тваринам.

7.2. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна упереджувати порушення санітарно-гігієнічних умов.

7.3. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе відповідальність за її життя та здоров'я.

 

8. УМОВИ ПРОДАЖУ ДОМАШНІХ ТВАРИН

 

 8.1. Продаж домашніх тварин повинен здійснюватися у спеціально відведених місцях, що відповідають ветеринарно-санітарним вимогам.

8.2. У місцях продажу тварин повинні бути створені фізіологічні умови, що відповідають виду тварини, її віку; підтримуватися необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляція; оздоблювальні матеріали повинні легко піддаватись дезінфекції; повинно забезпечуватись регулярне прибирання та дезінфекція.

8.3. Місця для продажу тварин повинні бути обладнані таким чином, щоб тварину було видно, але при цьому до неї не було б фізичного доступу третіх осіб.

8.4. Забороняється продаж тварин у невизначених спеціально для цього місцях

 

9. ДІЇ ПОВЯЗАНІ З ПОХОВАННЯМ

АБО УТИЛІЗАЦІЯ ТРУПІВ ДОМАШНІХ ТВАРИН

 

 9.1. Власники загиблих домашніх тварини повинні у 10-денний термін письмово проінформувати про факт та причину смерті тварини. Письмове повідомлення направляється в заклад, який здійснив реєстрацію домашньої тварини.

9.2. Не дозволяється викидати трупи тварин в контейнери для збору сміття.

9.3. Відшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням трупів тварин, їх похованням або утилізацією проводиться за рахунок власника домашньої тварини.

 

10. ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ ДОМАШНЬОЇ ХУДОБИ

 

 10.1. Власники домашньої худоби зобов'язані:

- утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них території;

- систематично проводити заходи боротьби з мухами та гризунами;

- негайно повідомляти  ветеринарну службу про кожен випадок захворювання або загибелі сільськогосподарської тварини чи птиці;

- завозити на територію сільської ради сільськогосподарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;

- проводити забій худоби на організованих забійних пунктах або власному подвірні, яке належать громадянам з обов'язковою очисткою і дезінфекцією місця забою, при цьому продукти тваринництва використовуються тільки для особистих потреб.

10.2. Власникам домашньої худоби забороняється випасати худобу, або випускати без догляду на вулицях населених пунктів громади.

 

11. КОНТРОЛЬ

 

 11.1. Контроль за додержанням цих Правил на території населених пунктів Чулаківської сільської ради  в межах своїх повноважень здійснюється виконавчим комітетом Чулаківської сільської ради, відділенням Національної поліції, управлінням  Держсанепідслужби, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища, управлінням ветеринарної медицини,  УТМР та іншими юридичними особами згідно з повноваженнями і чинним законодавством.

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ

 

 12.1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Чулаківської сільської ради у відповідності до чинного законодавства.

 

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

 

 13.1. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, особи, яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину.

13.2. За порушення цих Правил громадяни чи посадові особи несуть у встановленому порядку адміністративну, дисциплінарну, цивільну чи кримінальну відповідальність.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                         О.О.Мусієнко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Правил утримання домашніх

тварин на території

Чулаківської сільської ради

 

 

ПЕРЕЛІК

порід собак, визнаних як потенційно небезпечні

 

1. Акіта - іну.

2. Американський бульдог.

3. Американський стафордширський тер'єр.

4. Англійський мастиф.

5. Аргентинський дог.

6. Бельгійська вівчарка.

7. Бернський зенненхунд.

8. Бордоський дог.

9. Бразильська філа.

10. Бульмастиф.

11. Бультер'єр.

12. Доберман.

13. Кавказька вівчарка.

14. Кане корсо.

15. Мастіно неаполетано.

16. Московська сторожова.

17. Німецька вівчарка.

18. Німецький дог.

19. Перо преса канаріо.

20. Південноруська вівчарка.

21. Пітбультер'єр.

22. Різеншнауцер.

23. Родезійський ріджбек.

24. Ротвейлер.

25. Середньоазіатська вівчарка.

26. Тосаіну.

27. Чорний тер'єр.

28. Німецький боксер.

29. Фокстер'єр.

30. Ягтер'єр німецький.

31. Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками.

 

Даний перелік собак, визнаних як потенційно небезпечні рекомендований відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.2009 № 264.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь