Чулаківська громада

Херсонська область, Скадовський район

Про реалізацію спільного проекту „Відкрите Місто: посилення участі громадян у розвитку сільської громади громади” в Чулаківській СТГ

Дата: 26.10.2021 16:38
Кількість переглядів: 140

Чулаківська сільська рада

Голопристанського району

Херсонської  області

Виконавчий комітет

 

Проект Р І Ш Е Н Н Я

 

Про реалізацію спільного

проекту „Відкрите Місто: посилення

участі громадян у розвитку

сільської громади громади” в Чулаківській СТГ

 

     З метою запровадження інноваційних механізмів участі громадян у вирішенні місцевих проблем, налагодження результативної співпраці громадян і органів місцевої влади, активізації самоорганізації громадян, керуючись Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про соціальний діалог в Україні”, „Про громадські об’єднання”, „Про органи самоорганізації населення”, „Про доступ до публічної інформації”, Указами Президента України „Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергових заходів з її реалізації”», „Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, Постановою Кабінету Міністрів України „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, Розпорядженнями Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні”, „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні”, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між  виконавчим комітетом сільської ради, та МБО „Фонд Східна Європа”  про взаєморозуміння та співпрацю щодо впровадження  «Єдиної платформи місцевої електронної демократії»  «e-DEM» в Чулаківській СТГ,   виконавчий комітет сільської ради:

 

ВИРІШИВ:

 

    1. Утворити робочу групу з питань реалізації спільного проекту „Відкрите Місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади” в
Чулаківській СТГ  (далі – Робоча група).

 

   2. Затвердити персональний склад Робочої групи (додаток № 1).

 

   3. Робочій групі забезпечити:

3.1. Проведення засідання Робочої групи з розгляду поточних результатів, планів та інформації щодо ефективності реалізації спільного проекту не рідше одного разу на місяць.

3.2. Висвітлення інформації щодо спільного проекту в місцевих засобах масової інформації.

 

 4. Затвердити Порядок роботи виконавчого комітету сільської ради з повідомленнями, що надійшли через Інтерактивну веб-платформу „Відкрите Місто” з використанням геоінформаційних технологій (додаток № 2).

 

    5. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити:

– визначення відповідального працівника за роботу з інтерактивною
веб-платформою „Відкрите Місто” (далі – Система);

– навчання відповідального працівника роботі з Системою;

– безумовне дотримання вимог Порядку роботи виконавчого комітету сільської ради з повідомленнями, що надійшли через Інтерактивну веб-платформу „Відкрите Місто” з використанням геоінформаційних технологій.

 

    6. Визначити співробітника сільської ради модератором Системи (за згодою).

 

    7. Контроль за виконання цього рішення залишаю за собою.

 

 

 

Сільський  голова                                                             Олександр  МУСІЄНКО

 

 

                                                                             Додаток № 1

 

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Рішенням виконкому

                                                                            Чулаківської сільської ради

                                                                            ____________ № ________

 

СКЛАД

робочої групи з питань реалізації спільного проекту „Відкрите Місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади”
в Чулаківській СТГ

 

 

Єрмак Тетяна  Павлівна

Начальник відділу з питань забезпечення діяльності ЦНАП, голова робочої групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

члени робочої групи:

 

Кравченко Діана  Анатоліївна

Начальник відділу освіти виконавчого комітету Чулаківської сільської ради

 

 

 

 

Терещенко Юлія  Олексіївна

 

Сухініна Світлана Григорівна

Начальник служби у справах дітей

 

 

Головний спеціаліст із земельних питань відділу ЖКГ

 

 

 

 

Бричка  Микола  Іванович

Відповідальний працівник виконавчого комітету

 

 

 

 

______________________

Представник Фонду Східна Європа

 

 

 

 

______________________

Представник експертної групи

 

 

 

 

 

 

Секретар виконкому                                                                        А.А.  Тарасова

 

 

                                                                            Додаток № 2

 

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Рішенням виконкому

                                                                            Чулаківської сільської  ради

                                                                            ____________ № ________

 

 

ПОРЯДОК

роботи виконавчого комітету сільської ради з повідомленнями,
що надійшли через Інтерактивну веб-платформу „Відкрите Місто”
з використанням геоінформаційних технологій

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інтерактивна веб-платформа „Відкрите Місто” з використанням геоінформаційних технологій (далі – Система) призначена для організації додаткових ефективних можливостей та ресурсів, спрямованих на вирішення актуальних проблем громади, а саме:

мешканцям – привертати увагу до актуальних проблем своєї громади;

місцевій владі – оперативно реагувати на ці проблеми;

громаді – самоорганізовуватися навколо вирішення проблем;

місцевому бізнесу та інститутам громадського суспільства – планувати свої благодійні ініціативи та соціальні проекти, базуючись на потребах громади.

1.2. Порядок роботи виконавчого комітету сільської ради з Системою (далі – Порядок) встановлює загальні принципи функціонування і правила експлуатації Системи.

1.3. Робота з Системою здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про соціальний діалог в Україні”, „Про основні принципи розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2011 – 2015 роки”, „Про громадські об’єднання”, „Про органи самоорганізації населення”, „Про доступ до публічної інформації”, „Про захист персональних даних”, Указів Президента України „Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергових заходів з її реалізації”, „Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, Постанови Кабінету Міністрів України „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, Розпоряджень Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні”, „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні” та цього Порядку.

1.4. На підставі абзацу першого статті 3 Закону України „Про звернення громадян” повідомлення від мешканців, що поступають через Систему до виконавчого комітету сільської ради, не є зверненнями громадян.

 

2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

2.1. Система є спеціалізованим комунікаційним ресурсом в мережі Інтернет, яка включає: веб-сайт, набір мобільних додатків і додаткових сервісів, функціонально орієнтованих на забезпечення публічної взаємодії виконавчого комітету сільської ради, мешканців, громадських об’єднань та суб’єктів господарювання в процесі вирішення актуальних проблем громади.

2.2. Користувач – будь-який громадянин, що зареєструвався в Системі.

2.3. Організації – зареєстровані в Системі у встановленому порядку виконавчі органи сільської ради, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, а також інші юридичні особи, що виступають в Системі окремим суб'єктом, самостійною одиницею, стороною в комунікації з Користувачами та громадськими об’єднаннями.

2.4. Відповідальний працівник – зареєстрований та ідентифікований у встановленому порядку працівник Організації, який визначений відповідальним за роботу з Системою.

2.5. Модератор – представник сільської ради, якому у встановленому порядку надано доступ до Системи з відповідними правами.

2.6. Повідомлення – зареєстроване Користувачем в Системі інформаційне повідомлення про наявну в громаді проблему. Повідомлення є основною одиницею інформаційної взаємодії Користувачів, Організацій та Модератора за допомогою Системи. Повідомлення може містити фото- та відеоматеріали.

2.7. Технологічний оператор Системи – організація, що забезпечує роботу Системи та надає пов'язаний з функціонуванням Системи набір послуг.

2.8. Виконавець – працівник виконавчого органу сільської ради, який визначений відповідальним за вирішення повідомлення від громадянина, що надійшло через Систему.

2.9. Орган контролю – структурний підрозділ виконавчого органу сільської ради, на який покладено функції контролю та координації роботи виконавчого комітету сільської ради щодо розгляду повідомлень громадян, які надійшли через Систему, у т.ч. контроль строків, контроль реагування та виконання, підготовка загальних звітів тощо.

2.10. Напрям, категорія – узагальнюючі характеристики для групування Повідомлень за темами та напрямами проблем.

2.11. Життєвий цикл повідомлення – усі можливі стани (статуси) Повідомлення в Інтернет-сервісі, а також встановлений порядок послідовної зміни цього стану.

2.12. Сфера відповідальності – перелік категорій проблем, які за функціональним розподілом належать до повноважень та обов’язків  Організації в рамках експлуатації Системи.

 

3. ФОРМА ТА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПОВІДОМЛЕННЯ,

ВИДИ ТА КАТЕГОРІЇ ПРОБЛЕМ

3.1. Користувачі Системи публікують повідомлення про проблеми в громаді, зокрема, помічені ними несправності. Кожне повідомлення містить:

назву;

інформацію про автора та дату реєстрації повідомлення;

текстовий опис проблеми;

докладені фото- та відеоматеріали (за наявності);

категорії, до яких відноситься дане повідомлення;

координати проблемної ділянки на карті (якщо вказані користувачем).

 

3.2. Життєвий цикл повідомлення включає такі етапи (статуси):

Відкрита – проблема опублікована користувачем в Системі, не вирішена. Статусу „Відкрита” відповідає червоний колір при позначенні проблеми в Системі;

Прийнята (в роботу) – одна або кілька організацій взяли проблему на виконання (на розгляд, на рішення, на контроль) – зелений колір. Відмітка про прийняття проблеми до виконання важлива для жителів, тому що вони розуміють, що їх проблему побачили та нею займаються;

Закрита – проблема вирішена, несправність усунена – синій колір;

Архівна – проблема, що була закрита 20 днів тому назад після вирішення і перенесена до архіву – сірий колір.

 

Зміна статусу

 

Хто може виконати?

Примітки

Відкрита (опублікована)

Будь-який користувач Системи

 

Відкрита – Прийнята

Відповідальний працівник

Проблема може бути прийнята декількома організаціями

Відкрита – Прийнята

Модератор

При вирішенні шляхом самоорганізації

Відкрита – Прийнята

Орган контролю

У разі повторного звернення модератора

Прийнята – Закрита

Відповідальний працівник Організації

 

Прийнята – Закрита

Орган контролю

На підставі відповіді структурного підрозділу

Прийнята – Закрита

Модератор

На підставі відповіді структурного підрозділу чи вирішення шляхом самоорганізації

Закрита – Архів

Автоматично

Через 20 днів після закриття

Архів – Прийнята (повторно)

Автор повідомлення (Користувач)

Якщо повідомлення закрито, а проблему не вирішено (20 днів)

Архів – Відкрита (повторно)

Модератор

За результатами перевірки або інших повідомлень

Відкрита (повторно) – закрита

Відповідальний працівник

За результатами доопрацювання

Відкрита (повторно) – закрита

Орган контролю

На підставі відповіді структурного підрозділу чи перевірки

Відкрита (повторно) – закрита

Модератор

На підставі відповіді структурного підрозділу чи перевірки

 

3.3. По кожному повідомленню формується картка (сторінка) проблеми, на якій збирається вся інформація, що стосується даної проблеми: коментарі інших жителів, фото і відеоматеріали, позначки про направлення повідомлень в організації, відповіді від організацій тощо.

3.4. Інформування Організації про нове зареєстроване повідомлення відбувається двома шляхами:

відправкою інформації на електронну поштову скриньку Організації, що визначена для роботи з повідомленнями та зазначена в Системі, та на поштову скриньку відділу контрою;

розміщенням інформації на веб-сторінці Організації в Системі (електронному кабінеті).

Інформація, що надсилається до відповідної організації, містить повну інформацію про повідомлення та посилання на сторінку повідомлення в Системі.

3.5. При публікації повідомлення в Системі користувач може віднести його до однієї або декількох категорій проблем, що відносяться по сфери відповідальності сільської ради:

(зразок)

1.

Місто

1.1.

Сміття, нелегальні звалища

1.2.

Неналежний стан тротуарів і пішохідних доріжок

1.3.

Погане освітлення пішохідних вулиць, парків

1.4.

Відкритий каналізаційний люк

1.5.

Незаконне будівництво

1.6.

Паркування на газоні/тротуарі

1.7.

Незаконно встановлена рекламна конструкція

1.8.

Неналежний стан електромереж

1.9.

Пошкоджена вивіска

1.10.

Вказівник вулиці в поганому стані

1.11.

Відсутність благоустрою паркових зон чи територій

1.12.

Відсутність/неналежний стан пандусів

1.13.

Незаконне розклеювання оголошень

1.14.

Загроза падіння дерев

1.15.

Незаконне графіті

1.16.

Благоустрій вулиць - Робота виконана з неналежною якістю

1.17.

Неналежний стан малих архітектурних форм/пам'ятників

1.18.

Неналежний стан пляжу/водойми

2.

Дороги

2.1.

Яма на проїжджій частині/тротуарі

2.2.

Погана якість дорожнього покриття

2.3.

Неприбрана проїжджа частина/тротуар

2.4.

Пошкоджений/неправильно встановлений дорожній знак

2.5.

Нечитабельний дорожній знак

2.6.

Протиріччя при встановленні дорожніх знаків

2.7.

Несправний світлофор

2.8.

Стерта/неправильна дорожня розмітка

2.9.

Покинутий автомобіль на проїжджій частині

2.10.

Парковка в недозволеному місці

2.11.

Часті затори

2.12.

Непрацююче освітлення на проїжджій частині

2.13.

Пошкоджене дорожнє огородження

2.14.

Пошкоджене пристрій обмеження швидкості або руху транспорту

2.15.

Підтоплення проїжджої частини / несправна або відсутня зливова каналізація

2.16.

Просадка люка/незакритий люк

2.17.

Систематичне порушення ПДР

2.18.

Відсутній перехід

2.19.

Небезпечна ділянка, місце ДТП

3.

Двір - Прибудинкова територія

3.1.

Сміття на прибудинковій території

3.2.

Яма, вибоїна на внутрішньодворових проїздах і тротуарах

3.3.

Проблема з контейнерними майданчиками, скупчення сміття

3.4.

Відсутність/несправність освітлення

3.5.

Неналежний стан асфальтного покриття

3.6.

Несправна/відсутня зливова каналізація

3.7.

Відкритий люк

3.8.

Незавершені земляні роботи у дворі

3.9.

Паркування на газоні/проїжджій частині двору

3.10.

Захоплення паркувальних місць

3.11.

Неприбраний сніг, ожеледь у дворі

3.12.

Сніг/бурульки на дахах і дашках під'їздів

3.13.

Відсутність/неналежний стан пандусів на прибудинковій території

3.14.

Дитячий майданчик в неналежному стані

3.15.

Перекриття пожежних проїздів

3.16.

Порушення правил вигулу тварин

3.17.

Покинутий автомобіль

3.18.

Пошкодження огорож газонів

4.

Громадський транспорт

4.1.

Незадовільний технічний/санітарний стан транспортного засобу

4.2.

Порушення правил перевезення пасажирів

4.3.

Недотримання маршруту/графіка руху

4.4.

Брак одиниць транспорту/відсутність необхідного маршруту

4.5.

Пошкодження споруди зупинки

4.6.

Пошкодження/відсутність вказівників маршрутів на зупинках

4.7.

Незаконне оголошення, напис, зображення на споруді зупинки

4.8.

Бруд/сміття на зупинках громадського транспорту

4.9.

Некоректна поведінка співробітників

4.10.

Громадський транспорт. Інше

5.

Безпека і Правопорядок

5.1.

Порушення пожежної безпеки

5.2.

Місце незаконного проживання/перебування осіб без реєстрації

5.3.

Бездомні собаки або інші тварини

5.4.

Покинута будівля

5.5.

Небезпечне використання приміщень

5.6.

Незаконна прибудова споруд / перепланування приміщень

5.7.

Місце громадських правопорушень

5.8.

Порушення прав людини

6.

Реклама і торгівля

6.1.

Пошкоджена рекламна конструкція

6.2.

Незаконне встановлення рекламної конструкції

6.3.

Реклама на тротуарі

6.4.

Незаконна торгівля алкоголем і тютюном

6.5.

Незаконний гральний заклад

6.6.

Стихійна торгівля

6.7.

Порушення санітарних вимог до організацій торгівлі

6.8.

Порушення прав споживачів

7.

Будинок

7.1.

Неналежний стан водопостачання

7.2.

Неналежний стан електропостачання

7.3.

Неналежний стан опалювальної системи

7.4.

Неробочий ліфт

7.5.

Поганий стан підвалів

7.6.

Неналежний загальний стан будинків

7.7.

Незадовільна робота обслуговуючих чи керуючих організацій

8.

Будівельні майданчики

8.1.

Незадовільний стан тимчасової огорожі будівельного майданчика, відсутність будівельного паркану

8.2.

Виніс грунту та бруду будівельним транспортом

8.3.

Несвоєчасний вивіз будівельних відходів

8.4.

Незадовільний стан будівельного майданчика

8.5.

Несвоєчасне відновлення благоустрою

8.6.

Відсутність інформаційного щита

8.7.

Відсутність освітлення в нічний час

9.

Зелені насадження

9.1.

Пошкодження дерева хворобами/шкідниками

9.2.

Пошкодження дерева зовнішніми впливами

9.3.

Потрібний догляд за насадженнями

9.4.

Необхідна посадка зелених насаджень

9.5.

Пошкодження газону

9.6.

Паркування на газоні

 

3.6. Інформація про нове зареєстроване в Системі повідомлення (проблему) направляється в організації відповідно до організаційної схеми закріплення проблем, що складена на підставі розподілу функціональних повноважень між виконавчими органами сільської ради:

 (зразок)

Категорія проблем / Орган влади

Департамент транспорту та зв’язку

Управління житлового господарства

Відділ з питань реклами

Відділ звернень громадян

Дорожньо-вулична мережа

 

 

 

 

ЖКГ

 

 

 

 

Елементи реклами

 

 

 

 

 

4. ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОВІДОМЛЕННЯМИ

4.1. Відповідальний працівник не рідше одного разу на день переглядає визначену електронну пошту організації та веб-сторінку Організації щодо наявності інформації про нове зареєстроване повідомлення (проблему), яке належить до сфери відповідальності Організації.

4.2. У разі надходження інформації про нове повідомлення в Системі відповідальний працівник протягом одного робочого дня інформує про це повідомлення керівника Організації.

4.3. Керівник Організації на підставі інформації про повідомлення призначає виконавця, а відповідальний працівник змінює статус повідомлення (проблеми) в системі на „Відкриту” (приймає повідомлення в роботу) та зазначає інформацію стосовно виконавця.

Повідомлення в Системі повинно бути відкритим протягом 3 робочих днів. У разі порушення зазначеного терміну орган контролю повинен терміново попередити відповідального працівника Організації, а модератор – надіслати повторне повідомлення на електрону адресу Організації.

4.4. При необхідності виконавець чи відповідальний працівник може запросити додаткову інформацію чи уточнення щодо зареєстрованого повідомлення у користувача. Також користувачу можуть бути надані пояснення щодо запланованих строків вирішення чи обґрунтованих причин неможливості вирішенні піднятої у повідомленні проблеми.

Якщо проблема не може бути вирішена одразу чи протягом певного прийнятного часу, виконавець та відповідальний працівник зобов’язані протягом 30 днів інформувати користувача щодо обґрунтованих причин неможливості вирішення цієї проблеми.

У разі порушення зазначеного терміну орган контролю повинен терміново попередити відповідального працівника Організації, а модератор – надіслати повторне повідомлення на електрону адресу Організації.

4.5. По факту опрацювання повідомлення та вирішення зазначеної проблеми виконавець доповідає керівнику структурного підрозділу, відповідальному виконавцю та органу контролю, а відповідальний працівник змінює статус повідомлення в Системі на „Закрита”.

4.6. Якщо повідомлення перебуває в статусі „Закрита” протягом 20 днів, статус повідомлення автоматично змінюється на „Архівна”.

4.7. За результатами перевірки вирішення проблем модератор чи користувач можуть протягом 20 днів змінити статус повідомлення на „Відкрита” (повторно).

Повторне закриття таких заявок можливе лише модератором чи органом контролю після доопрацювання Організацією піднятих у повідомленні проблем.

 

5. МОДЕРУВАННЯ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ В СИСТЕМІ

5.1. Модератор Системи забезпечує модерування повідомлень відповідно до опублікованих умов використання Системи, виключення некоректних повідомлень і таких, що не відповідають тематиці Системи.

5.2. Не приймаються до опублікування повідомлення, які містять:

нецензурні або образливі вирази;

загрози життю, здоров'ю та майну особи;

некоректну інформацію або таку, що не відповідає визначеним для Системи напрямами.

5.3. У разі виявлення некоректної поведінки користувачів, образливих висловлювань, відсутності конкретики або при зловживаннях, відповідальний працівник Організації повідомляє про ці факти модератора Системи  електронною поштою за адресою: [email protected].

5.4. Модератор на підставі інформації з Системи готує щотижнево та щомісячно інформацію про ефективність вирішення проблем громади та ефективність роботи виконавчих органів сільської ради щодо вирішення проблем, повідомлення про які надійшли від громадян через Систему.

Зазначену інформацію модератор передає до органу контролю в паперовому та електронному вигляді.

5.5. Консультаційний супровід роботи з Системою відповідальних працівників забезпечує модератор Системи. Порядок, періодичність, терміни та зміст заходів консультаційного супроводу визначаються органом контролю по мірі необхідності та узгоджуються з модератором.

5.6. Напрями консультаційної підтримки обмежуються виключно цілями організації ефективної роботи з Системою та включають в себе:

оперативні консультації по телефону;

консультації за допомогою електронної пошти (відкладені);

проведення навчальних семінарів з відповідальними особами;

підготовку інструкцій та методичних матеріалів.

 

 

Секретар виконкому                                                                        А.А.  Тарасова

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь