Аналіз впливу регуляторного акту «Про затвердження Правил благоустрою територій населених пунктів Чулаківської сільської ради»

Дата: 01.03.2021 11:42
Кількість переглядів: 199

Фото без опису

Аналіз впливу регуляторного акту — проекту рішення Чулаківської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою територій населених пунктів Чулаківської сільської ради» у новій редакції

Аналіз впливу регуляторного акту

 

        Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений відповідно до вимог, встановлених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» та з метою покращення благоустрою територій сільських населених пунктів ради.

І. Визначення проблеми

 

       Існуючі норми Правил благоустрою Чулаківської сільської ради не забезпечують утримання та належного прибирання території населених пунктів, утримання об’єктів та елементів благоустрою. Найбільш проблемним питанням є вивезення твердих побутових відходів, санітарна очистка сіл, самовільні порушення об’єктів благоустрою, самовільне встановлення тимчасових споруд та утримання зелених насаджень.

       Визначені проблеми справляють негативний вплив на довкілля, не забезпечують сприятливе для життєдіяльності населення середовище та збереження елементів благоустрою.

       За час дії існуючих Правил змінилася законодавча база регулювання конфліктів, спірних питань учасників правовідносин у сфері благоустрою території населених пунктів. У зв’язку з цим виникла необхідність затвердити Правила у новій редакції.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Орган місцевого самоврядування

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

 

 

II. Мета регулювання

 

       Метою запропонованого регуляторного акту є встановлення згідно законодавства учасників правовідносин у сфері благоустрою територій населених пунктів, а також забезпечення діяльності підприємств різних форм власності, проживання мешканців в умовах, які відповідають санітарно – гігієнічним нормам та правилам.

 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

У такому випадку можливе порушення прав і законних інтересів інших суб’єктів у сфері благоустрою. Це приведе до загострення проблеми.

Прийняття рішення

«Про затвердження Правил благоустрою територій населених пунктівЧулаківської сільської ради»

у новій редакції

Даний регуляторний акт встановлює порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою ради, регулює права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначає комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території населених пунктів ради. Також запропонований регуляторний акт передбачає обов’язкове виконання його положень всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, що знаходяться на територіїЧулаківської сільської ради.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на інтереси органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

відсутність регулювання

Відсутні

У разі відсутності регулювання вимог правил благоустрою не будуть виконані повноваження органу місцевого самоврядування щодо вжиття заходів з покращення стану благоустрою територій населених пунктів сільської ради .

Прийняття рішення

«Про затвердження Правил благоустрою територій населених пунктівЧулаківської сільської ради»

у новій редакції

Упорядкування  відносин між суб'єктами у сфері благоустрою відповідно до державних норм, стандартів і правил щодо питань благоустрою.

Відсутні

 

Оцінка впливу на інтереси громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

відсутні

відсутні

Прийняття рішення

«Про затвердження

Правил благоустрою територій населених пунктівЧулаківської сільської ради»

у новій редакції

Очевидні, покращення санітарного стану сільських населених пунктів, відкритість та доступність  для громадян інформації про благоустрій населених пунктів, покращення зовнішнього благоустрою, естетичного вигляду об'єктів благоустрою (вулиць, скверів, площ, зупинок громадського транспорту тощо).

 

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

9

67

76

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

11.8

88.1

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

відсутні

відсутні

Прийняття рішення

«Про затвердження

Правил благоустрою територій населених пунктівЧулаківської сільської ради»

у новій редакції

наявність документу, що регламентує основні вимоги до організації та виконання робіт

з благоустрою на території населених пунктів ради; гарантовані та рівні можливості учасників

витрати на утримання в належному санітарному стані територій власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, інших об'єктів благоустрою

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Відсутність регулювання

        1

Проблема продовжує існувати

Прийняття рішення

«Про затвердження

Правил благоустрою територій населених пунктівЧулаківської сільської ради»

у новій редакції

        3

Усі важливі аспекти проблеми будуть врегульовані

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування

Прийняття рішення

«Про затвердження

Правил благоустрою територій населених пунктівЧулаківської сільської ради»

у новій редакції

Покращення санітарного  стану населених пунктів

відсутні

Усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть.

Відсутність регулювання

відсутні

 Відсутній порядок врегулювання інтересів сторін – суб’єктів благоустрою, можливі штрафні санкції за порушення законодавства

Проблема продовжує існувати.

 

Рейтинг результатив-ності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування

Альтернатива

№ 1

У випадку залишення існуючої ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

-

Не забезпечить досягнення мети.

Альтернатива

№ 2

При прийнятті регуляторного акту для органу місцевого самоврядування вигода полягає в упорядкуванні  відносин між суб'єктами у сфері благоустрою відповідно до державних норм, стандартів і правил щодо питань благоустрою.

Громадяни отримують покращення санітарного  стану населених пунктів, відкритість та доступність  інформації про благоустрій населених пунктів, покращення естетичного вигляду об'єктів благоустрою (вулиць, скверів, площ, зупинок громадського транспорту тощо).

Суб'єкти господарювання отримають документ, що регламентує основні вимоги щодо організації виконання робіт з благоустрою; гарантовані та рівні можливості

Витрати відсутні

 

 

 

 

 

 

 

 

 Витрати відсутні

 

 Витрати на утримання в належному санітарному стані територій земельних ділянок, зелених насаджень тощо

Проблема вирішена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проблема вирішена.

 

 Проблема вирішена.

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників

Альтернатива № 1

Не забезпечується досягнення мети.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акту у разі залишення ситуації без змін відсутні.

Альтернатива № 2

Досягається мета, а саме: діяльність підприємств різних форм власності та проживання населення в умовах, що відповідають санітарно – гігієнічним нормам.

До зовнішніх чинників, що можуть вплинути на дію регуляторного акту, належать зміна законодавства та форс-мажорні природні явища.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

       Для розв'язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього аналізу, пропонується  прийняти рішення сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою територій населених пунктів Чулаківської сільської ради» у новій редакції.

       Основною метою прийняття регуляторного акту є забезпечення ефективного покращення благоустрою територій населених пунктів сільської ради.

       З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких заходів:

- покращення якості нормативної бази, що регулює забезпечення дотримання вимог Правил благоустрою;

- забезпечення виконання законодавчих актів вищої юридичної сили.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються орган місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

       Для виконання вимог регуляторного акту додаткові витрати органів місцевого самоврядування не потрібні.

       Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 11.8 %
       Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (М-Тест) додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

       Строк дії пропонується не обмежувати в часі.

VIIIВизначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

  1. Базове відстеження результативності проводиться через три місяці після прийняття регуляторного акту.
  2. Повторне відстеження результативності проводиться через рік після прийняття регуляторного акту.
  3. Відстеження результативності проводиться статистичним методами.
  4. Види даних: статистична інформація, наявна у відділі житлово-комунального господарства виконавчого комітету сілсьької ради.
  5. Цільова група: суб’єкти малого та мікробізнесу – фізичні особи – підприємці, юридичні особи, мешканці міста.

Секретар сільської ради                                                        А.А.Тарасова


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь