Про затвердження Положення про відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Чулаківської сільської ради

Дата: 26.11.2021 15:57
Кількість переглядів: 168

Чулаківська сільська рада

Голопристанського району

Херсонської області

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

                 Вісімнадцятої  позачергової сесії  восьмого  скликання

                                                                                               

Про затвердження Положення

про відділ житлово-комунального

господарства виконавчого комітету

Чулаківської сільської ради

           

       Керуючись статтями 26, 30, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», згідно структури виконавчих органів сільської ради, з урахуванням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

       1. Затвердити Положення про відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Чулаківської сільської ради, що додається.

 

       2. Це рішення набуває чинності з моменту його опублікування на офіційному сайті Чулаківської сільської ради.

 

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, екології, містобудівної діяльності, житлово-комунального господарства та управління власністю.

 

 

Сільський голова                                                                Олександр МУСІЄНКО

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Додаток

до рішення сільської ради

від ________ року №____

Положення

про відділ житлово-комунального господарства

виконавчого комітету Чулаківської сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Чулаківської сільської ради (надалі - Відділ) утворюється за рішенням Чулаківської сільської ради та є структурним підрозділом виконавчого комітету сільської ради.

1.2. Відділ є підконтрольним та підзвітним Чулаківській сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові.

1.3. Відділ здійснює повноваження у сферах земельних відносин, управління нерухомим майном, житлово-комунального господарства, поводження з побутовими відходами, благоустрою на території Чулаківської сільської ради.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням.

 

2. Завдання та повноваження Відділу

2.1. Основними завданнями Відділу є:

- реалізація політики сільської ради у сфері земельних відносин, управління нерухомим майном, в межах визначених цим Положенням;

- забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у галузі водопостачання, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), поводження з побутовими відходами, благоустрою на території Чулаківської сільської ради;

- забезпечення надходження коштів до сільського бюджету за рахунок ефективного обліку, використання, продажу земель та нерухомого майна, які знаходяться у комунальній власності Чулаківської сільської ради;

- організація та розроблення проектів регуляторних актів згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- участь у розробленні та виконанні сільських програм в галузі земельних відносин та комунального майна, у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою на території ради;

- організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України;

- організація консультацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

2.2.1. у сфері земельних відносин:

- здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів сільської ради, відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки та забезпечує створення відповідної електронної бази даних;

- здійснює розрахунок сум орендної плати для оформлення договорів оренди земельних ділянок відповідно до прийнятих рішень сільської ради;

- аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд сільської ради та готує відповідні пропозиції;

- здійснює відповідну аналітичну роботу з територіальними підрозділами Державної фіскальної служби, Держгеокадастру для забезпечення надходжень від плати за землю;

- здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України;

- здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії з розгляду заяв, що стосуються земельних відносин на території Чулаківської сільської ради;

- готує і вносить на розгляд сільської ради проекти рішень щодо регулювання земельних відносин та реалізації прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до чинного законодавства;

- організовує підготовку та прийняття регуляторного акту стосовно ставок орендної плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку;

- надає інформацію до територіальних підрозділів Державної фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок;

- бере участь в роботі погоджувальних комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів;

- представляє Чулаківську сільську раду та її виконавчий комітет при реєстрації земельних ділянок комунальної власності в Державному земельному кадастрі та прав на них Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за дорученням сільського голови;

-  надає відомості з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

- здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин відповідно до чинного законодавства України.

2.2.2. у сфері комунального майна:

- забезпечує контроль за використанням об’єктів комунальної власності;

- здійснює підготовку проєктів договорів оренди нерухомого майна комунальної власності та змін до них;

- готує і вносить на розгляд сільської ради проекти рішень щодо затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, способів та умов їх продажу та переліки об’єктів, що не підлягають приватизації;

- готує та вносить на розгляд сільської ради пропозиції про прийняття майна в комунальну власність, про передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам права власності;

 

- бере участь у прийнятті майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до рішень сільської ради;

- здійснює координаційну, методологічну роботу з питань оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Чулаківської територіальної громади;

- готує проекти рішень сільської ради та її виконавчого комітету з питань володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності;

- виступає організатором конкурсів з приватизації об’єктів комунальної власності, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки об’єктів приватизації комунальної власності;

- проводить консультаційну роботу з питань приватизації.

2.2.3. у сфері, що стосується житла:

- здійснює облік вивільнених житлових приміщень на території сільської ради; - забезпечує організаційну підготовку та проведення засідань житлової комісії;

- здійснює контроль за станом квартирного обліку та фактичного використання житлового фонду підприємствами і організаціями.

2.2.4. у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою:

- бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту сільського бюджету;

- координує роботу, пов’язану з наданням населенню території Чулаківської сільської ради житлово-комунальних послуг підприємствами - надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

- здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду, об’єктів комунального господарства незалежно від форми власності;

- розробляє і реалізує місцеві програми у галузі питної води та питного водопостачання, бере участь у реалізації державних та регіональних програм у цій галузі;

- організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;

-інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

- здійснює аналіз стану галузей благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами;

- надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення території;

- здійснює контроль за станом благоустрою території сільської ради проводить рейди та перевірки територій та об’єктів, додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою;

- посадові особи відділу, уповноважені виконавчим комітетом, складають приписи та протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою, для притягнення винних до відповідальності;

- здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об’єктів благоустрою ради;

 

- сприяє очищенню територій та об’єктів від відходів, безхазяйних відходів, самовільно розміщених об’єктів та елементів;

- здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою відповідно до законів.

2.3. Інші повноваження Відділу:

- здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів громади;

- взаємодіє з іншими виконавчими органами сільської ради, постійними комісіями сільської ради, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян з питань земельних відносин та комунальної власності;

- здійснює контроль за ефективним використанням майна комунальних підприємств;

- проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і програм управління земельними ресурсами та комунальним майном;

- здійснює інші повноваження в сфері земельних відносин та управління майном комунальної власності, передбачені чинним законодавством, віднесені до компетенції виконавчих органів сільської ради.

 

3. Права Відділу

3.1. Відділ має право:

3.1.1. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

3.1.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.1.3. Одержувати в установленому порядку від відділів виконавчого комітету, інших виконавчих органів сільської ради, органів статистики, підприємств, установ, організацій безоплатні звітні дані, картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

3.1.4. Одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та матеріали для підготовки проектів рішень сільської ради, її виконавчого комітету.

3.1.5. За доручення сільського голови здійснювати перевірки з питань ефективного використання земель громади, комунального майна підприємствами, установами і організаціями.

Залучати в установленому порядку відповідні організації та спеціалістів до здійснення аналітичного контролю за ефективним використанням земельних ресурсів, об’єктів комунальної власності та житлового фонду, додержанням умов договорів оренди земельних ділянок та комунального майна.

3.1.6. Вимагати від керівників та інших посадових осіб державних установ, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, у власності або користуванні

 

яких знаходяться об’єкти сільської інфраструктури, усунення виявлених правопорушень у галузі зовнішнього благоустрою територій, будівель, споруд, інженерних мереж тощо.

3.1.7. Проводити рейди та перевірки території, об’єктів щодо стану їх благоустрою і додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою.

3.1.8. Відвідувати підприємства, установи, організації, суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності з метою дотримання чинного законодавства у сфері благоустрою.

3.1.9. Відповідно до вимог чинного законодавства направляти повідомлення громадянам, посадовим особам підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, для надання усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері благоустрою території.

3.1.10. Здійснювати відповідно до чинного законодавства фото, відеозйомки, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою.

3.1.11. Надавати приписи щодо приведення об’єктів та елементів благоустрою міста до належного стану з визначенням строків проведення певних заходів.

3.1.12. Посадові особи відділу, уповноважені виконавчим комітетом, мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення законодавства у сфері благоустрою.

3.2. Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим Положенням.

4. Керівництво Відділом

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою.

4.2. Начальник Відділу:

4.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.

4.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.

4.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами

сільської  ради.

4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.

4.2.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів інших сільських рад з питань обміну досвідом.

4.2.6. Бере участь у сесіях сільської ради, засіданнях виконавчого комітету, нарадах сільського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.

4.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.

4.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.

4.2.9. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету сільської ради, пов’язані з діяльністю Відділу.

 

 

 

5. Заключні положення

5.1. Виконком сільської ради створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.

5.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

5.3. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним законодавством України.

 

 

Секретар ради                                                                               Алла ТАРАСОВА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь