Про затвердження програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території населених пунктів Чулаківської ОТГ на 2021 - 2023 роки

Дата: 22.12.2021 10:16
Кількість переглядів: 249

Чулаківська сільська рада

Голопристанського району

Херсонської області

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Дев’ятнадцятої сесії  восьмого скликання

 

Про затвердження  програми

контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території населених пунктів                                          Чулаківської ОТГ на 2021 - 2023 роки

 

       З метою зменшення кількості безпритульних тварин виключно гуманними методами, покращення санітарно-екологічної та епізоотичної ситуації у населених пунктах, керуючись статтею 28, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

в и р і ш и л а:

 

 1. Затвердити програму  «Контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території населених пунктів  Чулаківської ОТГ на 2021 - 2023 роки» ( далі –Програма),  що  додається.          
 2. Відповідальним за виконання заходів Програми, після її затвердження забезпечити реалізацію встановлених завдань про що щорічно інформувати сільську раду.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, екології, містобудівної діяльності, житлово-комунального господарства та управління власністю.

 

 

 

 Сільський голова                                                           Олександр МУСІЄНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення         сесії

сільської ради      скликання

  №_____від

 

ПРОГРАМА

контролю за утриманням домашніх тварин

та регулювання чисельності безпритульних тварин

гуманними методами на території населених пунктів                                          Чулаківської ОТГ на 2021 - 2023 роки

 

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Чулаківська сільська рада 

2.

Підстава для розроблення Програми

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон України  «Про захист тварин від жорстокого поводження», Закон України  «Про ветеринарну медицину», Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

3.

Розробник Програми

Чулаківська сільська рада, відділ житлово – комунального господарства

4.

Відповідальні виконавці Програми

Чулаківська сільська рада, начальник відділу житлово – комунального господарства
 

5.

Учасники (співвиконавці) Програми

Голопристанське  Управління Держпродспоживслужби в Херсонській області (за узгодженням);

Голопристанська районна державна лікарня ветеринарної медицини (за узгодженням);

Депутати сільської ради, підприємства, установи та організації усіх форм власності, мешканці населених пунктів

 

6.

Терміни реалізації Програми

2021-2023 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Сільський бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

2021 рік

2022 рік

2023 рік

у тому числі коштів міського бюджету

2021 рік

2022 рік

2023 рік

9.

Головний розпорядник коштів міського бюджету

Виконавчий комітет Чулаківської… сільська рада

10.

Основні джерела фінансування Програми

Сільський бюджет,

кошти інших джерел, не заборонених законодавством

 

2. Загальні питання

Реалізація Програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на  території Чулаківської ОТГ на 2021 - 2023 роки (далі – Програма) здійснюється відповідно до  Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища»; «Про захист тварин від жорстокого поводження»; «Про ветеринарну медицину».

Необхідність розроблення Програми викликана збільшенням кількості безпритульних тварин на території населених пунктів Чулаківської сільської ради, що у свою чергу призводить до погіршення його санітарно-епідеміологічного та екологічного стану, якості життя мешканців і гостей населених пунктів.

 Програма спрямована на цивілізоване вирішення цих ситуацій шляхом зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами, а також донесення до суспільної свідомості населення стандартів гуманного поводження з тваринами.

Досвід європейських країн та інших міст України в даній сфері показує, що найбільш ефективним і науково підтвердженим методом зменшення чисельності безпритульних тварин є комплексний підхід, а саме: запобігання неконтрольованому розмноженню безпритульних тварин шляхом оперативного втручання (кастрація, стерилізація) та введення жорсткого контролю за дотриманням правил утримання домашніх тварин власниками собак та котів. 

З цією метою необхідно організувати роботу з проведення масової стерилізації всіх безпритульних тварин у населених пунктах та проводити широку агітацію серед власників тварин про необхідність обов’язкової реєстрації та стерилізації домашніх собак та котів.

Масова стерилізація безпритульних тварин забезпечить динаміку зниження їхньої чисельності на території населених пунктів. Продовження цієї роботи протягом наступних 3 років у тих же обсягах дозволить довести чисельність цих тварин до мінімального рівня, необхідного для середовища населених пунктів.

Безпритульним тваринам, що пройшли стерилізацію, вакцинацію, реєстрацію, ідентифікацію може бути надано статус «санітарної тварини » і вони можуть бути відпущені в середовище проживання з урахуванням вже наявної щільності популяції тварин у районі випуску.

Випуску підлягають неагресивні здорові тварини.

З метою забезпечення збору і обробки інформації про динаміку чисельності тварин у населених пунктах, прогнозування її змін, оцінки ефективності проведених заходів, розробки рекомендацій для прийняття подальших рішень необхідно організувати систему моніторингу ситуації, що відбувається в сфері поводження з безпритульними тваринами. До цієї роботи доцільно залучити підприємства, що обслуговують житловий фонд, представників громадських організацій у сфері захисту тварин та активістів.

З огляду на те, що головною причиною поповнення популяції безпритульних тварин у населених пунктах є безвідповідальне до них ставлення їхніх власників (тварини виявляються викинутими), необхідно організувати роботу, спрямовану на усвідомлення власниками відповідальності за своїх вихованців та прийняти Правила утримання домашніх тварин на території населених пунктів Чулаківської сільської ради.

До роботи, пов'язаної з інформуванням населення про поводження з тваринами, необхідність їхньої реєстрації, іншої просвітницької та виховної роботи з питань, пов'язаних з поводженням з тваринами, доцільно залучити  місцеві ЗМІ, Інтернет ресурси та громадські зоозахисні організації.

2. Мета і завдання Програми

2.1. Мета Програми: зменшення кількості безпритульних тварин виключно гуманними методами, покращення санітарно-екологічної та епізоотичної ситуації у населених пунктах. Зміна громадської думки у бік цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до тварин, що благотворно вплине на виховання підростаючого покоління і моральний клімат у суспільстві.

 

2.2. Завдання Програми за допомогою яких може бути досягнута мета Програми:

 • прийняття Правил утримання домашніх тварин на території населених пунктів Чулаківської сільської ради;
 • створення  Пункту стерилізації, на базі структурного підрозділу  державної лікарні ветеринарної медицини, Чулаківської дільниці ветеринарної медицини (за узгодженням), комунальної або приватної форми власності;
 • проведення масової стерилізації безпритульних тварин;
 • проведення масової стерилізації тварин, що мають власників;
 • щеплення безпритульних тварин;
 • щеплення тварин, що мають власників;
 • проведення роз'яснювальної та агітаційної роботи серед власників тварин про необхідність стерилізації домашніх тварин;
 • недопущення регулювання чисельності тварин шляхом отруєння та відстрілу;
 • ведення моніторингу ситуації у сфері поводження з домашніми тваринами;
 • здійснення інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо необхідності дотримання правил тримання і поводження з домашніми тваринами.

 

3. Основні напрями реалізації Програми

Основними напрямами реалізації Програми є:

 • діяльність у сфері поводження з домашніми тваринами, що мають власників;
 • діяльність у сфері поводження з безпритульними домашніми тваринами;
 • інформаційно-просвітницька і виховна робота, спрямована на формування гуманного ставлення населення  Чулаківської сільської ради  до тварин.

 

4. Сучасний стан сфери поводження з домашніми тваринами

у населених пунктах Чулаківської сільської ради

 

Наявність собак і котів у місті цілком виправдана сучасними моральними та етичними нормами. Але, неконтрольоване їх розмноження і безвідповідальне ставлення власників домашніх тварин, з вини яких вони виявляються загубленими, кинутими власниками призводить до постійного збільшення кількості безпритульних тварин.

Нормативна база, що регулює відносини у сфері поводження з домашніми тваринами застаріла і не відповідає вимогам чинного законодавства.

Чинні "Правила утримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах Української РСР", затверджені в червні 1980 р., застаріли і не відповідають сучасним вимогам. У селах не налагоджено ведення моніторингу кількості домашніх і безпритульних тварин, облік і реєстрація домашніх тварин не охоплює значну частину поголів'я, відсутня ефективна система регулювання кількості безпритульних тварин.

Основними причинами, що призводять до збільшення популяції безпритульних тварин і, як наслідок, до погіршення санітарно-епідемічного і екологічного стану є:

 • неврегульоване нормативно-правове забезпечення питань поводження з тваринами як в Україні в цілому, так і у населених пунктах Чулаківської сільської ради;
 • недосконалість механізмів регулювання чисельності безпритульних тварин;
 • недосконалість існуючої системи реєстрації та ідентифікації тварин;
 • відсутність матеріально-технічної бази, організаційного і фінансового забезпечення контролю за чисельністю безпритульних тварин, обліку, і реєстрації домашніх і безпритульних тварин, служби пошуку тварин, що загубились;
 • не відпрацьована система поводження з безпритульними тваринами, а саме, проведення їхньої стерилізації;
 • наявність випадків безвідповідального ставлення власників до тварин, через що вони виявляються кинутими або загубленими, відсутність Правил утримання домашніх тварин у населених пунктах Чулаківської сільської ради;
 • відсутність в населених пунктах Пункту стерилізації тварин та притулку для тварин комунальної форми власності.

Проблема забезпечення належних умов утримання тварин і поводження з ними, регулювання чисельності безпритульних тварин є комплексною і вимагає залучення різних структур для її вирішення і планування на довгострокову перспективу.

Масове знищення тварин не вирішує проблему. Більш того за жорстоке поводження з тваринами, яке призвело до загибелі тварин існує кримінальна відповідальність, передбачена ст.299 Кримінального кодексу України. Воно може проводитися із року в рік, без кінця. При цьому стимулюється міграція безпритульних тварин на вільні території, тим самим збільшується ризик поширення захворювань, укусів, нещасних випадків, і т. п.

Популяція безпритульних тварин на території населених пунктів постійно поповнюється за рахунок:

1. Розмноження безпритульних тварин (одна самка в рік народжує 8-12 цуценят);

2.  Тварин кинутих, загублених мешканцями населених пунктів;

3. Тварин, що мігрували з найближчих сіл на вільні території міста (які звільнилися після вилову).

Вакцинація стерилізованих безпритульних тварин, які будуть відпущені до ареалу перебування, забезпечить захист населеного пункту від проникнення на його територію диких тварин, які є потенційним джерелом сказу та убезпечить домашніх тварин і людей від можливої небезпеки спалаху захворювання на сказ.

 

                        5. Заходи щодо зменшення кількості безпритульних тварин.

                                               Етапи реалізації заходів Програми

 

1.  Прийняття Правил утримання домашніх тварин на території Чулаківської сільської ради.

2. Проведення масової стерилізації безпритульних тварин за рахунок бюджетних коштів, кошти грантів, інших коштів не заборонених законом, тощо.

3. Одночасно зі стерилізацією безпритульних тварин проведення вакцинації проти сказу та обробки від паразитів.

4. Надання можливості стерилізації за пільговими цінами домашніх тварин для всіх соціально незахищених верств населення.

5. Пропаганда стерилізації, вакцинації, реєстрації та неприпустимість викидання домашніх тварин.

6. Кліпсування безпритульних тварин.

7. Зобов'язання всіх власників реєструвати своїх домашніх тварин під час подвірної вакцинації від сказу та видача їм номерних знаків (жетонів), які необхідно прикріпити на нашийник (ст.22 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»). Створення єдиного реєстру тварин.

8. Вплив за допомогою штрафів на власників домашніх тварин і попередження їх про відповідальність за випуск собак у самовигул (ч.1 ст.154 КУпАП), за покуси, які їх домашні собаки можуть завдати людям (ч.2 ст.154 КупАП), а також за викидання тварин на призволяще (ст.89 КУпАП).

9. Контроль за дотриманням ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження".

10. Контроль за утриманням собак на закритих територіях.

11. Проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо поводження з домашніми тваринами та виховання гуманного ставлення до тварин.

 

Етапи реалізації заходів Програми

 

             6. Заходи щодо поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації в населених пунктах Чулаківської сільської ради поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації в населених пунктах Чулаківської сільської ради  потрібно здійснювати наступні заходи:

1. Підвищувати у власників рівень культури утримання тварин (інформувати власників про недопущення вигулювання тварин на дитячих майданчиках, про необхідність прибирання за своїми тваринами, регулярного проведення їм профілактичних обробок проти зовнішніх і внутрішніх паразитів);

2. Закривати пісочниці захисними щитами на огороджених територіях (дитсадках та ін.) Стежити за цілісністю огорожі, щоб запобігти проникненню домашніх і безпритульних собак на територію, а також території обладнати заборонними табличками.

3. Зберегти екологічний баланс. Адже в природі завжди існує баланс – якщо порожніє ніша одного виду тварин, вона відразу заповнюється іншим видом. Тому неможна вивільнювати нішу безпритульних стерилізованих вакцинованих і соціалізованих тварин.

З міграцією великої кількості диких тварин (які займають нішу відловлених безпритульних собак) виникає загроза епідемії сказу. Єдині тварини, які відлякують диких тварин - це безпритульні собаки, які живуть на вулицях населених пунктів, і на відміну від власницьких собак (які прив’язані у дворах), можуть вільно пересуватися на околицях вулиць населених пунктів та відлякувати диких тварин на кордоні зі степом (полями). Безпритульних собак слід стерилізувати та зробити щеплення проти сказу. За таких умов безпритульні собаки утримають свою популяцію в межах сталої кількості особин (не маючи можливості відтворення), а вакцинація від сказу забезпечить безпеку оточуючим. Адже вакциновані тварини не заразяться сказом, навіть якщо їх вкусить дика тварина, заражена сказом. Безпритульні кішки (яких також необхідно стерилізувати і вакцинувати) виступають санітарами населених пунктів, регулюючи чисельність дрібних гризунів.

 

                               7. Заходи, спрямовані на зміну громадської думки

            у бік цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до тварин,

             що благотворно вплине на виховання підростаючого покоління

                                           і моральний клімат у суспільстві.

1. Підготовка та проведення тематичних лекцій, семінарів, круглих столів, конференцій та нарад з працюючими в цій сфері відповідними службами, установами, комунальними підприємствами, громадськими організаціями, тощо

2. Видання та розповсюдження тематичних друкованих видань: буклетів, плакатів, пам'яток для проведення просвітницької роботи серед опікунів безпритульних тварин та мешканців населених пунктів;

3. Розробка та запровадження просвітницьких проектів у дитячих навчальних закладах щодо гуманного та відповідального поводження з тваринами й захисту їх від жорстокого поводження;

4. Виготовлення та розміщення при можливості соціальної реклами (інформаційних носіїв, стендів, листівок, відео- та аудіо роликів);

5. Пропаганда гуманного поводження з безпритульними тваринами у засобах масової інформації.

 

                        8. Механізми забезпечення реалізації Програми

1. Нормативно-правове забезпечення.

Реалізація Програми забезпечується виконанням Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та іншими нормативно - правовими актами у сфері поводження з тваринами.

2. Організаційне забезпечення.

Організаційне забезпечення реалізації Програми і контроль за виконанням передбачених Програмою заходів здійснює виконавчий комітет Чулаківської сільської ради.

3. Забезпечення управління і контролю:

Органи Нацполіції України у населених пунктах Чулаківської сільської ради:

 • здійснюють нагляд за дотриманням Правил утримання домашніх тварин в населених пунктах Чулаківської сільської ради та Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження” та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства та Правил утримання домашніх тварин.

Голопристанське Управління Держпродспоживслужби в Херсонській області:

 • організовує карантин тварин, що нанесли ушкодження громадянам, іншим тваринам, підозрілих у захворюванні на сказ;
 • накладає карантинні обмеження, затверджує плани заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин, контролює виконання карантинних заходів;
 • у межах, своєї компетенції здійснює контроль та нагляд за дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань утримання та поводження з тваринами.
 • здійснює нагляд та прогнозування епідемічної ситуації, пов'язаної з зооантропонозними інфекціями на території населених пунктів та розробляють пропозиції щодо її поліпшення;
 • надає інформацію щодо аналізу показників звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей домашніми та іншими тваринами у населених пунктах Чулаківської сільської ради та щодо кількості складених актів про порушення вимог санітарно-епідемічного стану, пов'язаних з поводженням з тваринами.

Житлові організації усіх форм власності та підпорядкування:

 • забезпечують інформування мешканців будинків щодо проведення планової вакцинації від сказу та інших протиепідемічних заходів;
 • сприяють працівникам ветеринарної медицини в проведенні протиепізоотичних заходів;
 • здійснюють контроль виконання мешканцями будинків проведення планової профілактичної вакцинації тварин проти сказу та проведення інших протиепізоотичних та протиепідеміологічних заходів;

Громадські організації, об'єднання (відповідно до своїх Статутів):

 • сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;
 • сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи із питань тримання тварин.

4. Вилов безпритульних тварин здійснюється відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Не підлягають вилову тварини, які раніше були стерилізовані, візуально ідентифіковані і повернені на територію вилову.

Вилов тварин може здійснюватись тільки персоналом, який має ліцензію, відповідну кваліфікацію і досвід.

Вилов тварин здійснюється будь-якими незабороненими засобами і методами з додержанням принципів моралі і виключаючи жорстоке поводження з ними, а саме:

 • медикаментозний - введення в організм тварини спеціальних лікарських засобів (снодійні, транквілізатори), що забезпечують знерухомлення тварини. Для цієї мети використовують приманки, шприци спеціальної конструкції, духові трубки або рушниці;
 • механічний - вилов тварин за допомогою спеціальних механічних пристосувань (петлі, сачки, сітки, жорсткі нашийники) або руками (тільки тварин, які визнані потенційно безпечними);
 • комбінований - із застосуванням медикаментозного та механічного способів вилову.

Виловлені тварини транспортуються до Пункту стерилізації та адоптації спеціально обладнаними автомобілями групою або індивідуально, в клітках.

Усі виловлені тварини підлягають реєстрації.

До загальної бази даних непродуктивних тварин в населених пунктах Чулаківської сільської ради вносяться такі дані щодо тварини:

 • для безпритульних тварин: дата і місце вилову тварини, ідентифікація (індивідуальний номер), її вид, стать, порода, колір та приблизний вік, дата стерилізації та вакцинації, дата внесення тварини до єдиної бази даних непродуктивних тварин населених пунктів Чулаківської сільської ради
 • для домашніх тварин: вид, порода, прізвисько, рік народження, ідентифікація (індивідуальний номер), стать, дата стерилізації та вакцинації, прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса (місце реєстрації), телефон власника, дата внесення тварини до єдиної бази даних непродуктивних тварин населених пунктів Чулаківської сільської ради.

 

9. Очікувані результати реалізації заходів Програми

Затвердження і реалізація передбачених заходів створить правову основу для ефективної роботи та контролю у сфері утримання та поводження з домашніми тваринами в населених пунктах і буде сприяти:

 • суттєвому зменшенню чисельності безпритульних тварин у населених пунктах;
 • зменшення забруднення території населених пунктів відходами життєдіяльності тварин;
 • поліпшенню епізоотичного, санітарно-епідемічного, екологічного стану населених пунктів;
 • збереженню здоров'я населення;
 • зменшенню рівня захворювання населення хворобами, спільними для людей і тварин;
 • формуванню сучасного гуманного ставлення до тварин, що знаходяться поруч з людиною;
 • свідомому ставленню громадян до існуючих проблем у сфері утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами в населених пунктах;
 • впровадженню міжнародного позитивного досвіду у вирішенні питань поводження з домашніми та іншими тваринами;
 • формування у підростаючого покоління етичного ставлення до тварин.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь