Про план заходів по наповненню місцевого бюджету та економного і раціонального використання бюджетних коштів Чулаківської сільської ради у 2022 році

Дата: 27.01.2022 16:32
Кількість переглядів: 190

Фото без опису

Чулаківська сільська рада

Голопристанського району

Херсонської  області

Виконавчий комітет

 

Проект РІШЕННЯ

 

Про план заходів по наповненню місцевого

бюджету  та економного і раціонального

використання бюджетних коштів

Чулаківської сільської ради у 2022 році

 

З метою організації роботи, спрямованої на забезпечення виконання дохідної частини місцевих бюджетів області та збільшення надходжень до них, визначення спільних заходів щодо пошуку додаткових джерел для їх наповнення, забезпечення дієвої співпраці фінансових органів, органів фіскальної служби та Держгеокадастру в частині мобілізації податків і зборів, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат, економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, відповідно до розпорядження голови ОДА «Про план заходів по наповненню місцевих бюджетів області та економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2022 році», керуючись п. 1 статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет сільської ради

 

в и р і ш и в :

1. Затвердити план заходів щодо наповнення місцевого бюджету  та економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2022 році (далі – план заходів), що додається.

2. Сільському голові забезпечити суворої фінансово-бюджетної дисципліни, здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, а також забезпечити запобігання порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів і майна.

3. Зобов’язати начальника фінансового відділу виконавчого комітету Шацило А.П. забезпечити виконання плану заходів, про що щокварталу до 10 числа місяця наступного за звітним періодом інформувати Департамент фінансів обласної  державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на членів виконкому      Барсук О.М., Трофименко С.В., Матвєєву Ю.В., Войтик-Миронюк Л.О., Глуховцова М.О., Смольянінову Н.О., Самойленко Т.О.

 

        

Сільський голова                                                             Олександр  МУСІЄНКО

 

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконкому

Чулаківської сільської ради

№____ від 31.01.2022 року

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

 щодо наповнення місцевих бюджетів області та

економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2022 році

 

№ з/п

Зміст заходів

Відповідальні за

 виконання

Термін виконання

 

1

2

3

4

1.

Доводити органам Державної податкової служби до виконання помісячні планові показники по доходах у розрізі платежів, затверджених місцевими радами, з урахуванням змін.

Фінансовий відділ

Щомісяця

2.

Забезпечити виконання показників дохідної частини місцевих бюджетів області на 2022 рік, затверджених місцевими радами на відповідній території, а також виявляти та використовувати всі наявні резерви надходжень

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

3.

Систематично проводити моніторинг надходжень податків і зборів у розрізі місцевих бюджетів та видів платежів, аналізувати всі випадки зниження надходжень у порівнянні з відповідним періодом 2021 року та вживати заходів для виправлення ситуації

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

4.

Надавати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації інформацію про стан виконання затверджених місцевими радами планових показників за доходами, які адмініструють органи Державної податкової служби, у розрізі платежів, з обґрунтуванням причин незабезпечення виконання плану. Надавати пропозиції стосовно залучення до місцевих бюджетів додаткових надходжень платежів

Фінансовий відділ

Щомісяця до

2 числа

 

5.

Забезпечити ефективний та обґрунтований підхід до розподілу вільних залишків коштів та коштів від перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів з урахуванням забезпеченості ресурсами захищених видатків відповідних бюджетів

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

6.

Вживати заходів щодо погашення заборгованості                   з виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності області з одночасним перерахуванням до бюджету податку на доходи фізичних осіб

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

7.

Запровадити системну роботу комісій з питань наповнення місцевих бюджетів, забезпечивши проведення їх засідань не рідше одного разу на тиждень, з питань, пов’язаних із:

- легалізацією трудових відносин та заробітної плати;

- скороченням кількості підприємств, де заробітна плата виплачується нижче законодавчо встановленого мінімуму;

- погашенням податкового боргу зі сплати платежів до місцевих бюджетів.

 

 Надавати до Департаменту фінансів обласної державної адміністрації інформацію про результати роботи зазначених комісій згідно з додатками 1 та 2 до цього плану заходів.

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

Щомісяця                      до 10 числа

8.

Активізувати роботу з виявлення неоформленої найманої праці та її легалізації, насамперед у рекреаційно-курортній зоні та у сфері сільського господарства. Вжити заходів щодо оформлення найманих працівників відповідно до законодавства та перерахування податків і зборів до бюджету

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

9.

Забезпечити проведення інспекторами праці інформаційних та інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання з питань виявлення неоформлених трудових відносин

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

10.

Посилити контроль за нарахуванням заробітної плати у розмірі не менше мінімального, забезпечити притягнення до відповідальності порушників законодавства з питань оплати праці

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

11.

Проводити роботу з виявлення та ліквідації схем ухилення від оподаткування платників податків, у тому числі ліквідації джерел походження тіньових коштів для виплати заробітної плати без сплати податку на доходи фізичних осіб

Виконком

Щокварталу

до 10 числа

 

12.

Забезпечити перегляд ставок місцевих податків і зборів, зокрема податку на майно, з урахуванням норм Податкового кодексу України, а також наданих пільг зі сплати податків і зборів та проаналізувати доцільність їх надання.

 

Виконком, Фінансовий відділ

До 01 липня             2022 року

13.

Забезпечити  прийняття та офіційне оприлюднення рішень про встановлення місцевих податків і зборів на 2023 рік за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Завірені належним чином паперові та скановані копії прийнятих рішень надати до Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (ks.resurs@sfs.gov.ua)

Виконком, Фінансовий відділ

До 01 липня            2022 року

14.

Надавати до Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі в електронному вигляді (ks.resurs@sfs.gov.ua) інформацію про нормативну грошову оцінку земель

Виконком, Фінансовий відділ

У 10-денний строк з дня затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель

15.

З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів забезпечити передачу в оренду майна, що перебуває у власності територіальних громад, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

 

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

 

16.

Вживати заходів щодо поліпшення управління використанням земельних ресурсів, а саме:

- укладання договорів оренди землі із суб’єктами господарювання, які користуються земельними ділянками без правовстановлюючих документів;

- припинення суб’єктам господарювання права користування земельними ділянками у випадку систематичної несплати земельного податку або орендної плати за землю;

- поновлення договорів оренди земельних ділянок, термін дії яких закінчився;

- проведення роботи з розширення орендних відносин щодо земель запасу, резервного фонду;

- проведення та перегляд нормативної грошової оцінки земель у терміни, встановлені статтею 18 Закону України «Про оцінку земель» Надавати до департаменту фінансів обласної державної адміністрації інформацію про результати роботи згідно з додатком 3 до цього плану заходів.

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Активізувати роботу комісій по визначенню та відшкодуванню збитків за користування неоформленими земельними ділянками

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

18.

Вживати заходів з дотримання суб’єктами господарювання норм законодавства стосовно своєчасного та повного проведення розрахунків із власниками земельних часток (паїв) і відповідного перерахування до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб. Заслуховувати керівників господарств з цих питань на засіданнях комісій по наповненню місцевих бюджетів

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

19.

Здійснювати контроль за повнотою оподаткування акцизним податком з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, проводити контрольно-перевірочну роботу стосовно таких суб’єктів господарювання

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

 

20.

Забезпечувати контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу земельних ділянок, своєчасним та в повному обсязі надходженням коштів до місцевих бюджетів. При укладанні нових договорів купівлі-продажу земельних ділянок виважено підходити до здійснення розрахунків із розстроченням платежу, враховуючи матеріально-фінансовий стан покупця.

 

Надавати  до Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі інформацію про укладені договори купівлі-продажу земельних ділянок

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

21.

Здійснювати постійний моніторинг прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва на території відповідних населених пунктів для повного та своєчасного укладання із забудовниками договорів про сплату пайової участі у розвитку інфраструктури. У разі необхідності вживати вичерпних претензійно-позовних заходів з метою забезпечення таких надходжень до місцевих бюджетів

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

22.

Забезпечити контроль за своєчасним перерахуванням коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у строки, визначені чинним законодавством, після прийняття відповідними органами влади рішень про вилучення земель

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

23.

Організувати роботу з особами, які мають заклади торгівлі, щодо отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. У разі наявності інформації про продаж суб’єктами господарювання алкогольних напоїв та тютюнових виробів без відповідних ліцензій інформувати Головне управління ДПС  у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі області

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

24.

Здійснити заходи щодо упорядкування та оптимізації мережі, штатів та контингентів бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, кінцевою метою яких є надання якісних послуг для задоволення суспільних потреб населення

Виконком, Фінансовий відділ

До 01 вересня  2022 року

25.

Забезпечити утримання чисельності працівників, здійснення фактичних видатків на заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах; планувати видатки, пов’язані зі стимулюванням працівників кожної бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідного розпорядника бюджетних коштів

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

26.

Здійснювати у разі незабезпечення виконання вимог                статті 77 Бюджетного кодексу України першочергове спрямування вільних залишків бюджетних коштів, понадпланових надходжень до загального фонду та коштів, що вивільняються у разі скорочення видатків, які не є першочерговими, на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплату енергоносіїв і комунальних послуг

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

27.

Розробити та затвердити щорічні плани заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

 

Виконком

До 01 травня           2022 року

 

 

28.

Здійснювати проведення закупівель товарів, робіт та послуг бюджетними установами, що фінансуються з місцевих бюджетів області, з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі»

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

29.

Забезпечити дієвий контроль за ефективним, результативним, цільовим і економним використанням бюджетних коштів та дієвого внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів нижчого рівня і витрачанням ними бюджетних коштів

Виконком, Фінансовий відділ

Протягом року

30.

Надавати до Департаменту фінансів обласної державної адміністрації інформацію про виконання заходів та досягнуті результати згідно з додатком 4 до цього плану заходів

Виконком

Щокварталу

до 10 числа

 

           

 

Сільський голова                                                                                                     Мусієнко О.О.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь